Dato: 7. oktober 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: C H Lorenzen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 7. October 1831

Kjre Ven!

Du skulde og burde allerede have faaet dette Brev forrige postdag; men jeg have havt mange andre Ting at bestille, lbet paa Prve og arrangeret o.s.v. med Vaudevillen35, desuden, naar jeg skal vre rlig, ikke gidet skrive, hverken til Dig eller nogen Anden af mine Venner. Mit Humeur er ikke godt; hvad kan det da hjlpe at plage sine Venner med Jeremiader? Altsaa, om Du imellem ikke faaer saa tidt Brev fra mig, saa lad det ikke forandre Din gode Mening om mig eller bringe Dig til at troe, at jeg har ringere Interesse for Dig. - Hvad Du skrev. omlrerposten ved Scadetacademiet, var det Intet at svare Dig paa; jeg har talt med Wulff, og han sagde, at der var ingen Tanke om at anstte Nogen som Lrer i Tydsk. - Din sagte Recensi on over mine Skyggebilleder hrte jeg gjerne; men - thi Venner maae vre aabenhjertige - Dit hele Raisonnement over Digtekunst neppe meer end det frste Sandhed. Maaskee kommer jeg til Odense til Sommer, det vil beroe paa Humeuret og - om jeg lever, jeg fler mig i Aften saa forunderlig vel at jeg pludselig - tnker paa, at de, - det er dog i Grunden det Bedste af Alt! - - - -

Deres hengivne Andersen.

Kald mig ikke litteratus, men [hel]ler Candidatus philosophi, hiint er mig saa kelt!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost