H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til C H Lorenzen 5. november 1831

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 5. november 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: C H Lorenzen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 5. November 1831

Kjære Ven!

Du er nok lidt vred paa mig, fordi jeg ikke har skrevet Dig saa længe til; men jeg er et kjedeligt Væsen: hver Postdag har jeg bestemt at komme med en lang Epistel; men der er Intet blevet af det. Du tilgiver mig det; jeg har des mere tænkt paa Dig! - Saavidt jeg erin drer,fortalte jeg Dig sidst om mine to nye Stykker, jeg skriver paa, hvoraf det ene er en Fortsættelse af det andet; det gaaer ret hurtigt og godt, og jeg tro er, de ville tage sig ud paa Scenen; men hvad der er bedre og, som jeg haaber, varigere, er et andet Arbeide, nemlig min Roman, som jeg nu ret har taget fat paa; gid det Hele maa blive som Det, jeg alt har færdigt, saa er jeg tilfreds; Tidsalderens Aand er sikkert rigtigt opfattet og Charactererne grebne ud af Livet; gjør dette Værk mig ikke Udødelig, saa bliver jeg det aldrig, saa ligger mit hele Digterværd, al Storhed i min Phantasie. Mit lille Digt» Gamle Melodier«38 har Du vist læst i »Kjøbenhavnerposten«; naar jeg undtager »Det døende Barn«, da er dette Digt det, som har skaffet mig meest Roes og hjertelig Tak.

Du kommer vel i Julen herind, saa skal Du faae lidt af Romanen at høre. Vil vor Herre tage sig saaledes af Resten som de første Capitler, saa maa Du synes om den! - Hvorledes lever Ingemann og hans Kone? Jeg vilde skrive dem til, thi jeg holder saa meget af dem; men jeg er doven mod mine Venner, medens jeg digter og synger for - Uvenner. Hvad Nyt eller Gammelt fra Sorø? - Skriv mig snart til, skjøndt jeg kim ikke fordre det, da jeg selv ikke har opfyldt min Pligt før nu! Du skrev jo en Novelle; kommer den ikke snart? Har Du ingen Digte? - Fra Foreningen er der ikke Noget at fortælle; Hillerup har læst nogle Erindringer fra Italien og Zeuthen Noget om varme for Sandhed. Hollard-Nielsen har givet os - Verden - en Novelle »Elgitha«, jeg har faaet den af ham, men ikke læst den; men Forfatteren siger, at den roses meget; den har et smukt grønt Bind, det er Alt, hvad jeg veed. - lev nu vel, og giv mig smukt Synsforladelse!

Din

Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost