Dato: 22. november 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Sore d 22 Nov: 1861

Kjre Hr Professor

Tak for Deres venlige Brev og fordi De alt saa hurtigt gav mig Svar; jeg har underrettet Collin derom, som takkede derfor. Der er nu samlet en heel Deel! men til hvem det kommer, naar og hvorledes ved jeg ikke. I Studenterforeningen er der tegnet en heel Deel Bidrag, der saa vidt jeg veed ikke ere ubetydelige, de ville vist snart komme til deres Bestemmelse. Frst skulde der have vret en Concert, hvortil Christian Winter skrev en Cantate, til hvilken Weise vilde stte Musik, men der blev intet af den Plan, det bliver nu Bidrag. Hvorfor jeg ellers i Dag skriver er angaaende en Summa, den ene af Collins Snner, selv har samlet sammen i et Selskab han var, det er, troer jeg, noget over 50 Rbdlr, han har nu bedet mig, sprge Dem, naar jeg skrev Dem til, om ikke De vilde modtage dem fra ham, og tilstille Bredal disse, paa en Maade der ikke kunde fornrme ham, isr da det er saa lidt. Vil De ikke nok det? De kjender jo personlig Digteren og vi troe derfor, at De bedst kan og vil gjre det.

Hvad mig angaaer lever jeg legemtligt vel, med min Roman gaaer det meget fremad, jeg er selv tilfreds med det skrevne. Af Digte har jeg nsten ellers ingen skrevne i den sidste Tid, eet har jeg rigtignok begyndt paa:


Danske Digtere,

som jeg vil give Dem et Brudstykke af, der mangler endnu, Heiberg Haug, Evald, Guldberg og nogle flere, her ere de jeg har.


Adam ehlenschlger.

Du er et sjeldent Tr hvis Grene stige

Med Nordens Kraft, med Sydens Blomster-Flor,

Du hver Danmarks navn i Kunstens Rige,

Din bedste Lov i Dine Vrker boer.

----

B. S. Ingemann

Hvad Du sang ved grnne Bred,

Ved den blanke Vove,

Leve vil mens Kjrlighed

Boer i Danmarks Skove,

Psalmer tone fromt mod Sky

Over Gravens Hie,

Hjertets Blomster dufte bly

Som Violens ie.

----

T. Thaarup

Hvor Rugen groer

Hvor Bge skygge,

hvor danske Hjerter bygge

Din Sangfugl evig boer.

----

J. Baggesen

Henad den ngne Kyst de Blger trille

Forstaaer du, Vandrer deres dybe Chor?

"Der var en Tid, Korsr var meget lille,

Men Baggesen blev fdt, og den blev stor!"

----

C. Winter.

Hvor Skoven reiser sig bag Kjbenhavn,

Du skar i Tret Dig Dit Digternavn.


Forfatteren til Gjengangerbrevene.

Man troede fr, at Aander ei bare Formens Baand,

Du reiste Dig ved Former, kom, vandt og

svandt - som Aand.

-----

Dette vre Dem en Prve, jeg troer ellers at det om Baggesen er heldigst! hvorledes lever Deres gode Kone, hils hende ret hjerteligt fre mig, men see, nu er her ikke Plads for bare Vers, at snakke en Smule fornuftig prosa.

Deres inderlig hengivne

Andersen

[Udskrift:]

ST.Hr: Professor Ingemann

i Sor

frit

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjbenh: den 22 Nov: 1831

Kjre Hr Professor

Tak for Deres venlige Brev og fordi De alt saa hurtigt gav mig Svar; jeg har underrettet Collin derom, som takkede derfor. Der er nu samlet en heel Deel! men til hvem det kommer, naar og hvorledes ved jeg ikke. I Studenterforeningen er der tegnet en heel Deel Bidrag, der saa vidt jeg veed, ikke ere ubetydelige, de ville vist snart komme til deres Bestemmelse. Frst skulde der have vret en Koncert, hvortil Christian Winter skrev en Kantate, til hvilken Weise vilde stte Musik, men der blev intet af den Plan, det bliver nu Bidrag. Hvorfor jeg ellers i Dag skriver er angaaende en Summa, den ene af Collins Snner, selv har samlet sammen i et Selskab han var, det er, troer jeg, noget over 50 Rbdlr, han har nu bedet mig, sprge Dem, naar jeg skrev Dem til, om ikke De vilde modtage dem fra ham, og tilstille Bredal disse, paa en Maade der ikke kunde fornrme ham, isr da det er saa lidt. Vil De ikke nok det? / De kjender jo personlig Digteren og vi troe derfor, at De bedst kan og vil gjre det.

Hvad mig angaaer lever jeg legemtligt vel, med min Roman gaaer det meget fremad, jeg er selv tilfreds med det skrevne. Af Digte har jeg nsten ellers ingen skrevne i den sidste Tid, eet har jeg rigtignok begyndt paa:


Danske Digtere,

som jeg vil give Dem et Brudstykke af, der mangler endnu, Heiberg, Haug, Evald, Guldberg og nogle flere, her ere de jeg har.


Adam ehlenschlger.

Du er et sjeldent Tr hvis Grene stige

Med Nordens Kraft, med Sydens Blomster-Flor,

Du hver Danmarks navn i Kunstens Rige,

Din bedste Lov i Dine Vrker boer.

----

B. S. Ingemann

Hvad Du sang ved grnne Bred,

Ved den blanke Vove,

Leve vil mens Kjrlighed

Boer i Danmarks Skove,

Psalmer tone fromt mod Sky

Over Gravens Hie, /

Hjertets Blomster dufte bly

Som Violens ie.

----

T. Thaarup

Hvor Rugen groer

Hvor Bge skygge,

hvor danske Hjerter bygge

Din Sangfugl evig boer.

----

J. Baggesen

Henad den ngne Kyst de Blger trille

Forstaaer du, Vandrer deres dybe Chor?

"Der var en Tid, Korsr var meget lille,

Men Baggesen blev fdt, og den blev stor!"

----

C. Winter.

Hvor Skoven reiser sig bag Kjbenhavn,

Du skar i Tret Dig dit Digternavn.


Forfatteren til Gjengangerbrevene.

Man troede fr, at Aander ei bare Formens Baand,

Du reiste Dig ved Former, kom, vandt og svandt - som Aand.

-----

Dette vre Dem en Prve, jeg troer ellers at det om Baggesen er heldigst! hvorledes lever Deres gode Kone, hils hende ret hjerteligt fre mig, men see, nu er her ikke Plads for bare Vers, at snakke en Smule fornuftig prosa.

Deres inderlig hengivne

Andersen

[Udskrift:]

ST. Hr: Professor Ingemann

i Sor

frit

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 59-63)