Dato: 14. marts 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 14 Marts 1847

Kjre Ven!

Det er rigtignok et temmeligt tykt Brev, at sende med Brevposten, jeg var ogsaa tilsinds at lade det gaae med Pakkeposten men da jeg frygtede at denne i dette slette Vei-Fre brugte 8 Dage fr den kom til Leipzig foretrak jeg at sende det paa det hurtigste, da pe naturligviis iler med at faae alle fire Bind ud af Eventyrene. - "Nabofamilierne" har De jo faaet, ligesaa: "Den gamle Gadelgte". - Skyggen skulde alt i Fredags vret afsted, men Afskriveren var syg og havde saa godt, som intet frdig. Eduard Collin paatog sig da Arbeidet, De vil kjende hans Haandskrift, i det jeg selv i flere Dage har vret srdeles lidende af Tandpine, har endogsaa maatte holde mig inde, som er det tydeligste Tegn paa Sygdom hos mig. Idag er jeg blevet skaaret for en Tandbyld, og fler mig mindre piint, men har noget Feber, saa at dette Brev bliver kort. Hils Deres kjre Kone, hendes Sster og Deres Svigerforldre! I nste Brev skal De hre hvad der lader sig arangere med den illustrerede Udgave af Eventyrene. Er Auerbach i Leipzig? Bestiller Gade noget, med Hensyn til min Operatext? Hils vore flles Venner! Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Om 14 Dage kan jeg vel nu nok tnke paa at lade de tre sidste Eventyr trykke paa Dansk? Man lnges her efter dem.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus