Dato: 26. marts 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Sophie
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 26 Marts 1847

Naadigste Hertuginde!

Deres Durchlauchtighed vil venlig modtage denne lille Bog, der opruller et Menneske-Liv for Dem; der afspei1er sig ogsaa de smukke Dage jeg levede paa Augustenborg og Gravensteen; med dyb Taknemlighed erindrer jeg al den Naade og Godhed, som er viist mig; det vil glde mig srdeles at hre, at Deres Durchlauchtighed, som ogsaa Hertugen, har lst dette lille Livsmalerie, som jeg nser maa bringe min Taknemlighed i Erindring hos Dem Alle. Tr jeg vove at sende mine rbdigste Hilsener ogsaa til Prindssesserne og Prindserne.

Fra Engeland kommer megen Glde til mig, mine Skrifter ere der meget udbredte og vel optagne, jeg lrer nu noget Engelsk og tnker paa, i Juni, at besge London.

med den dybeste rbdighed

Deres Durchlauchtigheds taknemlige H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus