Dato: 22. juni 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: C. Molbech
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 22 Juni 1832.

Kjre Hr Justitsraad!

Herved tager jeg mig den rbdige Frihed, at tilsende, Deres Hivelbaarenhed Texten til Syngestykket: "Festen paa Kenilworth" hvilket De veed Professor Weyse vil stte Musik til; jeg har ladet ham hre hver Act for sig, og han er tilfreds med det Hele, og vil strax tage fat paa Kompositionen, saa snart han kan erholde det fra De hie Censorer. - De sagde mig, at det vilde vre nok, at De lste Planen, som jeg ogsaa tog mig den Frihed at tilsende Dem; men Stykket selv er dog alletider bedre! - Da jeg i Dag reiser paa Landet, vover jeg at bede Dem, skriftligt, om De saa snart, De kan, vil lade Etatsraad Kirstein faae det, af hvem Weyse da vil erholde det og kunde begynde paa Arbeidet.

Med inderlig Hengivenhed og Hiagtelse

H. C. Andersen

E.S.

Fr om to Aar, tr vi vist ikke vente at faae det fra Komponistens Haand, da han jo kun arbeider con amore, som det kan falde sig; desuden er det et betydeligt musikalsk Vrk.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 789-90)