Du har sgt p: kjrlighed

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 7. juli 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 8. Fra H. C. Andersen.

Kjre Frken!

Odense den 7 Juli 1832.

Dette er da lseligt nok?88 Man har befalet mig at skrive meget stort og tydeligt. Er De tilfreds? Hvorledes gaaer det med Deres ine? - Den 22 Juni forlod jeg Kjbenhavn med Dagvognen, vi havde nogle Damer med, der fortalte de frygteligste Historier om hvorledes Dagvognen var vltet, hvordan den nr havde kjrt en Bagerdreng over og at Pasagererne havde hver og een faaet Snue paa den forrige Dag etc. etc., vi kunde vente det Frygteligste - Paa Landeveien89 mdte vi Hr Phister90 der kom fra sin sidste Kjrlighed i Sore. I Roeskilde traf jeg Weyse,91 og i Ringsted var jeg Sore 2 Mile nrmere; disse gik ogsaa godt og dette er mit frste Reise-Eventyr. - Ingemanns92 er en elskelig Familie, jeg blev snart hjemme, skade dog at jeg maatte blive for meget hjemme, thi vi fik Regn og Blst nsten den hele Tid. Lotte kom mig imde udenfor Porten, rd og hvid, trind og feed som en Engel; hun var meget ulykkelig. Ak, tnkte jeg, naar Hjertets Kanariefugl begynder at skrige op, saa putter Fornuften Fingrene i ret!93 - Phister skal have skriftet hende alle sine Synder, sagt, at hun ene kan rdde ham fra Dybets-Afgrund, og hendes blde Sjl har oplst sig i Kjrlighed for den angergivne Synder! - Jeg var en Aften indbuden hos Haucks vi vare meget enige.94 Rinda95 var elskvrdig og Lotte, den gamle Lotte. - Wilster96 var mig saa stille, der kom ikke Funke, skjndt vi ofte vare sammen, men jeg kunde godt lide ham. Academiet gjorte en Skovtour gjennem Slagelse,97 vi vare 30 Vogne, jeg var med, vi drak Thee ved Antwortskow og hjemme paa Academiet blev der siden spiist og dandset. Lotte manglede; hun trak sig fra Verden sagde man. - Med Ingemann gjorte jeg en Tour til Parnasset98 og besgte Digteren Bredal,99 han var ganske bondekldt, havde store Stvler og et Skjg tykt og sort, paafaldende var det hvorledes han lignede Schackspear. Dagen efter gjorte han mig en Gjenvesit, men da var han vadsket og raget, og saae da ud som et andet Menneske. - Han var vred paa Gjengangeren100 og ansaae ham ikke for synderligt. Hauck, Ingemann Wilster, hlenschlger, Boye101 etc. etc. ere af samme Mening. Den 29de kom jeg til Slagelse; her var den werligske Troup102 hvor de ret havde spillet, min frste Kjrlighed der ikke var den bedste, jeg mener den paa Nicolai Taarn,103 samt Skibet,104 jeg fik en Vesit af det mandlige og qvindlige Personale der takkede mig for den Fortjeneste, mine Fortjenester havde skjnket dem. Da jeg mod Aften kom ind i mit Vrelse, kom jeg uvilkaarlig til at synge hit; pludselig hvede sig en qvindlig Stemme ved Siden af mig: Der er i Himlen en Dreng saa smuk!105 det var den frste Elskerinde, der vilde synge en Duet med mig. Jeg blev ganske stum og saae Verden gjennem Fru Meislings Briller,106 tog Nglen af min Dr, og flte mig derpaa sikker og rolig. - Over Beltet havde vi en utaalelig Segang, jeg var frygtelig syg og smittede min Omgivning, selv Lgen Etatsraad Herholdt.107 - Om Aftenen var jeg i mit Hjem. Guldbergs108 ere alle saa elskelige, de gjre alt for at more mig, dog er mit Humeur slet ikke godt, jeg lnges - Gud veed, efter hvad! efter Sjlland, efter mine Venner der. Det gjr et underligt Indtryk paa mig at see de Stder, jeg har tumlet mig som Barn. Det er mig, som om jeg var dd og vendte nu tilbage til en Verden, hvor jeg under en anden Skikkelse og andre Forhold havde levet og tumlet mig. Kan De ikke nok tnke det! Vil De bringe Familien paa Petersgaard109 mange Hilsener fra alle Guldbergs, ligesom ogsaa fra mig; (glem ikke Deres gode Moder). Det er ellers mrkelig, hvor Mathias Winther110 har forstemt dem alle her hjemme, det er forunderligt, hvor den Karl saaledes kan holde sig. Komisk er det; da jeg igaar var hos Boghandler Hempel,111 pralede jeg af at jeg endnu ikke havde vret i Raketten og det undrede mig, da fortller Datteren:112 men De staaer jo i den sidste! - jeg lser: og Hr Andersen nvnes som Byens Barn, der skriver Vers let og Slet .113 Rimeligviis er dette lille Hip fordi jeg boer hos Guldbergs. Jo, jeg kommer nok med! maaskee mit Contrafei sttes ved siden af Amis,114 som en ny Ami af den guldbergske Familie. Saa kjber De dog mit Portrt. - Her i Byen har fornyelig vret et Landemode-Selskab115 hvor de sang en Sang til Christus, paa Melodien: Vil Du vre strk og fri!,116 - een af Prsterne takkede paa vor Herres Vegne. Men nu maa jeg sige Lev vel! Deres gode Broder117 har gldet mig med et Brev trd smukt i hans Fodspoer, da vil det inderligt glde mig.

Deres af Hjertet hengivne Andersen

NB.

Glem ikke, naar jeg kommer til Byen, den Copie af Dahl De vil lyksaliggjre mig med.118

[ Udskrift]

Til Frken Henriette Wulff

hos Hr Commandeur C. Wulff

paa Petersgaard ved Prst.

frit.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter