Dato: 3. august 1847
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

201. Fra Henriette Collin.

Rungstedlund den 3die Augt [1847]

Kjre Andersen Edvard har lst Begyndelsen af Ahasverus for mig, og jeg er ganske henrykt derover, det er overordentlig deiligt storartet327 og skjnt, tildeels har De jo selv lst noget af det for mig, men meget var dog nyt, De er paa en forunderlig Maade traadt ud af Dem selv, om dette er Godt eller ei, veed jeg ikke, men mig har det i hi Grad gldet at see noget saa aldeles forskjelligt fra Alt hvad De fr har skrevet, man vil ikke sige om Ahasverus hvad man siger om Deres andre Arbeider at Deres Personlighed overalt stikker frem, her er netop Mangfoldighed og Kraft, Gid den maae vre heelt igjennem som det jeg kjnder! De vil bestemt faae rigtig Glde af dette Aandens Barn, men det er sandt, herefter vil De faae Glde af alle Deres Brn, nu da de Danske ere den ringeste Deel af Deres Publicum Gid jeg kunde sidde som en lille Flue paa Deres Skulder og see Dem i de glimrende Omgivelser, jeg maa altid tage mine engelske Romaner til Hjelp naar jeg rigtig skal tnke mig ind til Dem paa et af disse deilige Landstder hvor alt er indrettet paa comfort og elegance, med deres drawing rooms, deres library, deres shrubberies, deres dressing bens og Alt saadant som i enhver rigtig god Roman idet mindste findes nvnt 7 Gange paa hver Side

Jeg glemte at takke Dem for Deres Brev det gldede mig at lse om al den Glde og Erkjndelse der omgiver Dem, og jeg siger ikke som Svigermoder altid sagde idet hun rystede paa Hovedet Bare han inte bliver fordrvet De skriver at jeg skal lade Louise Ingeborg og Gusta lse Brevet, det kunde jeg altsaa have gjordt, men veed De at jeg ikke gjorde det fordi De skrev nogle underlige Ord om Jenny Lind eller rettere sagt om Dem selv De er dog et forunderligt Menneske Andersen, men det er vel netop Deres Lykke at De ikke er som vi Andre dem er der jo ogsaa nok af. Gid jeg med Dem kunde see de udmrkede, begavede og vist ogsaa elskvrdige Mennesker, De vil lre at kjende Siig dog endelig Bulver i hvad Grad han er lst og elsket i Danmark.Og Dickens og de udmrkede Forfatterinder, De veed engelske Romaner hrer til mine strste stetiske Nydelser Gaaer det godt med Sproget Kan De bruge Tydsk? lser De hit, hvad siger de smukke stolte Engelnderinder til Dem? Fortl mig Alt, det moere[r] mig saa inderligt at fortlle vore Landsmnd om Dem og den Modtagelse De finder de Fleste glde sig med mig Fortl mig om Deres Roman Hvornaar kommer De hjem Brnene hilse Dem Alle, de ere raske og sde...

Jeg kunde jo nu fortlle Dem noget om Veiret, om Kartoflerne, om Rughsten og mig selv men da jeg veed De ikke bryder Dem det ringeste om saadant prosaisk Ti saa slutter jeg her med kjrligst Hilsen til Dem min kjre verdensbermte Ven, fra Deres lille ubekjndte, men Dem af Hjertet hengivne Veninde

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost