Dato: 7. august 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

202. Til E. Collin.

Sabloniere Hotel Leicester Square 7 Aug: 1847.

Kjre Ven!

De lser jo Brevet jeg har skrevet til Deres Fader, jeg kommer nu med dette, som Efterskrift til Dem. Jeg er, som De seer igjen i London, og vilde imorgen tidlig med Hambro til Edingburg, men han er blevet syg og fr Mandag eller Tirsdag er der ikke at tnke paa at komme afsted, det er mig meget kjedelig baade for Tid og Penge, Tid fordi jeg i September maa vre i Leipzig og arangere mine Digte, Penge fordi det koster altid en 10 Rdlr for hver Dag jeg lever i denne uhyre By og nu er jeg mt og trt328, men, der er nu ikke noget at sige, maaskee ved denne Udsttelse jeg slipper for at brkke Halsen paa Jernbanen, eller kommer just til det, thi det er da hver Dag man her til Lands hrer Ulykker: Dog det Bedste skeer altid! siger Deres Svoger, efter en vis329 Forfatter. Jeg opgiver ndig Reisen til Skottland, da jeg ventes der; ved min Hjemkomst fandt jeg Brev fra en Vigh, at Prinz Albert vilde see mig i Skottland, kom jeg der til en vis Tid;–hvad Ahasverus angaaer haaber jeg at Leo-Lorck har Portionviis faaet ham, hvad den anden Afskrift, med latinske Bogstaver angaaer, som jeg skrev Dem om at jeg nskede sendt til Engeland, da skal De nu ikke sende den, er den ikke allerede paa Veien, jeg skal senere sige Dem Arangementet, her bliver det for vidlftigt.–At jeg ingen, aldeles ingen Breve faaer hjemme fra, gjr mig ganske fortvivlet! det er dog en underlig Ligegyldighed. Hils Deres Jette, Ingeborg, Louise, Gosta etc. etc., som vist srdeles tnke paa mig eftersom de ikke skrive!–Jonna haaber jeg lever vel! fra Stampe, og fra Jonna hrer jeg aldrig! tak dem!–Nu lev vel ! Deres broderlige Ven

H. C. Andersen.

[I Margen:

] Mange Hilsener til Gottlieb!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost