Dato: 12. august 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 125. Fra H. C. Andersen.

Lixmount, Trinity, near Edinburgh1789) 12 August 1847.

Min kjre ssterlige Veninde! jeg er i Skottland! i Walter Skotts Fdeland! iaftes kom jeg, har kjrt det hele Engeland igjennem, ja gjennemflyvet det paa Jernbane! her er uendeligt deiligt, og jeg er i et Hjem hvor man pleier mig, hygger om mig, opfylder hvert nske, ja var jeg en Prinz, jeg kunde ikke behandles mere frsteligt, - hjerteligt skulde jeg sige; jeg er hos den unge Hambro,1790) der her har leiet en smuk Bolig, da hans Kones Sundhed har godt af den skottske Luft og Lgen her er saa udmrket. Jeg blev saa magels hjertelig modtaget og hvad laae paa mit Bord? et Brev fra Jette Wulff, ja, Deres og Jrgen Kocks kjre Breve ere netop komne til London den Dag jeg reiste og strax sendt efter mig saa at de, da jeg har brugt to Dage her ned, ere komne nogle Timer tidligere. O De veed ikke med hvilken Glde jeg betraadte Skottland, med hvilken Lykke jeg lste Deres og Jrgen Kocks Breve, jeg lste dem hver et Par Gange. Alt i Dag har jeg med Hambro kjrt om i Edinburgh med mine Anbefalings Skrivelser og sidder nu i min Stue for at tale med Dem, min kjre, kjre ssterlige Veninde! O hvor meget Solskin kan der ikke lgges ind i et Brev, hvor tro kan ikke et Hjerte udtale sig deri, tak tak, for hvert Ord, Gud velsigne og glde Dem igjen; her i Lixmount er vi tt ved Havet, Edinburgh bag ved, det minder om Neapel og Naturen om den ved Athen, Bjergene have lignende Formationer. Den 11 forlod jeg London; De seer jeg har vret der en god Tid, nsten to Maaneder! Bulver1792) har endnu ikke vret inde, thi det er just Valgtiden for Parlaments Medlemmer og han er ude i een af Provindsbyerne, hvor han nok gjerne vil vlges, Dickens er imidlertid to Gange, for min Skyld reist til London og tnk Dem, sidste Gang kom han hjem til mig med alle sine Skrifter, 12 Bind, Alle deiligt indbundet og i hvert Exemplar har han skrevet Hans Christian Andersen from his friend and Admirer Charles Dickens; jeg har faaet et Par Breve fra ham, og for at De ogsaa kan faae noget, saa sender jeg Dem hans Vesitkort, det eneste jeg har, stik det i Deres Speil. Han er overordenlig elskvrdig og, som jeg hrer af Andre og som hans Godhed for mig viser, han skal ikke blot stte srdeles Priis paa mine Bger, men synes saa godt om mig selv. En ny engelsk Roman Gisella, gjr megen Lykke og Critikken siger at denne Forfatter1794) ligner Hans Christian Andersen; ja, med hele mit Navn nvnes jeg altid i Engeland og Skottland, Gisellas Forfatter har skrevet mig til og siger han er smigret ved at vi sammenlignes, jeg er det ogsaa efter hvad jeg har lst af frste Deel. Det morer mig srdeles at Folk kan forstaae min Engelsk, de forstaae mig virkeligt og jeg ogsaa dem, jeg begriber det ikke, thi jeg har jo egenlig ikke lrt noget og jeg har altid troet at jeg var uden al Sprog-Talent. Den Billedhugger1795) som i London har gjort Jenny Linds Buste har gjort min som Pendant, og den er liig i hi Grad, men saa fordlet, saa deilig! - Ja, min Gud, saaledes gad jeg nok see ud! saaledes bliver vist min Ansigt i en hiere Verden; et Exemplar vil komme til Kjbenhavn. Ahasverus kommer ikke nu ud paa Engelsk, Vedkommende, som vilde overstte den,1796) ja give mig l0 for Arket, kan ikke skrive Vers og jeg vil ikke ved en slet Oversttelse skade mit Renome i Engeland, heller undvre de Penge, men den ny Roman har jeg solgt til Bentley og den vil komme ud i London, samme Dato, som i Leipzig og Kjbenhavn. Jeg har vret 3 Dage paa Landet hos Bentley1797) ude i Kent i Seven Oaks, han boer deiligt og der er en Elegance, - Tjenere i Silkestrmper varte op, det er en Boghandler! men han og Familien er magels elskvrdig og nsten forkjle mig, ja, det gjr Alle i dette Land, tnk Dem - ja her skammer jeg mig nsten ved at sige det, men det kommer jo ikke videre, thi det var for galt, jeg var forleden hos en Familie, hvor Huusmoderen1798) da jeg gav hende til Afsked Haanden, pludselig trykkede den til sine Lber, jeg blev ganske forfrdet: Den dyrebare Haand maa jeg kysse! sagde hun, den har skrevet Trst og Glde for saa Mange! - jeg kyssede i Befippelse hendes Haand ti Gange igjen, hvad skulde jeg gjre!

Af Aviserne seer jeg al den Hder og Erkjendelse, ehlenschlger faaer i Nabolandet og jeg flger ham med Glde, det er deiligt, jeg under ham det1799) - Gud veed om de Danske ret begribe hvad de har i ham. Hils ham tusinde Gange og ogsaa den kjre William!

Reisen til Edinburg har jeg, som sagt, gjort i to Dgn. Fr sagde man: gjennem Dale over Bjerge - nu kan man sige gjennem Bjerge over Dale, nei, det er en frygtelig Flugt, tnk Dem jeg troer vi gik 10 danske Miil i Timen og saa igjennem Milelange, mrke Tunneller. - Her har alt i Dag vret et Par Fremmede, det vil sige Folk fra Edinburgh, at see mig, jeg er ogsaa i Skottland srdeles lst og man siger jeg kaldes her den danske Walter Skott; det Hele er mig som en Drm, - men jeg vaagner nok naar jeg kommer til Danmark Prinz Albert1802) har, hvad der i Engeland er noget ganske ualmindeligt, siger man, indbudt mig at komme til Wigh, hvor han og Dronningen er, jeg undskyldte mig med at jeg ikke var rask, thi jeg er det ikke, og nu har han ladet mig vide at jeg var velkommen ved Loch Lomon, det er ved Rde Robins Bjerge, maaskee tager jeg der hen, har jeg Krfter. En gammel Ven af Walter Skott1804) kommer at hente mig til Abottsford, hvor Walter Skotts Svigersn har givet Ordre til at jeg paa det Bedste modtages; o gid De var her, gid De saae hvor deiligt her er, hvor velsignet Menneskene ere! O, det er saa underligt at vre i et Hjem, her i det fremmede Land, at vre kjendt og elsket! O hvor Gud er magels god mod mig, jeg kunde nske at flyve til hans Hjerte ! - Hils Deres velsignede Sster, den hjertensgode Kock og alle Snnerne, til Jrgen flger et Par Ord, som De faaer Lov at lse,

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

[I Marginen:

] De bedste og hjerteligste Hilsener til den kjre Frken Cold! - Deres nste Brev til mig beder jeg Dem sende til Weimar , post restante, thi nu veed jeg ikke hvor jeg flakker om.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter