H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Rosalie Du Puget 16. august 1847

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 16. august 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Rosalie Du Puget
Sprog: dansk.

[Edinburgh, ca. 16. august 1847.]

Mademoiselle!

De har hædret mig med en Skrivelse, hvis Indhold særdeles har glædet mig, men denne Skrivelse har gjort en lang Omvei før den kom til mig, nemlig fra Paris til Kjøbenhavn og derfra til London, der er saaledes gaaet en lang Tid; jeg fik Brevet netop i det jeg skulde paa Jernbanen for at reise fra London til Edingburg, og det er herfra jeg sender Dem min Tak og Hilsen. -

Hvad min Biographie angaaer da vil De finde den skrevet af mig selv i de to første Hefter af mine samlede Skrifter, ligesom De ogsaa kan faae den i engelsk Oversættelse. I samme findes omtalt omtrent Alt, hvad jeg har skrevet, med Undtagelse af Ahasverus; vil De hædre mig med Brev da send det til den danske Legation i London, og efter den 1 September til Lorck i Leipzig. -

Jeg takker Dem for den Interesse De har for mine Skrifter og glæder mig til en Gang personlig at hilse paa Dem, naar jeg kommer til Paris, som dog ikke skeer denne Gang, da jeg reiser hjem over Belgien.

Deres ærbødigst

[H. C. Andersen.]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Mademoiselle

De har beæret mig med en Skrivelse hvis Indhold særdeles har glædet mig; men denne Skrivelse har gjort en lang Omvei før den komtil mig, nemlig fra Paris til Kjøbenhavn og derfra til London, det ser saaledes gaaet en lang Tid, jeg fik Brevet netop i det jeg skulde paa Jernbanen for at reise fra London til Edingburg[!] og det er herfra jeg sender Dem min Tak og Hilsen. – Hvad min Biographi angaaer da vil De finde den skrevet af mig selv i de to første Hefter af mine samle Skrifter, ligesom de ogsaa kan faae dem i engelsk Oversættelse. I samme findes omtalt omtrent Alt hvad jeg har skrevet med Undtagelse af Ahasverus; vil De hædre mig med Brev da send det til den danske Legation i London, og efter den 1 September til Lork i Leipzig. / Jeg takker Dem for den Interesse De har for mine Skrifter og glæder mig til en gang personlig at hilse paa Dem når jeg kommer til Paris som dog ikke skeer denne gang da jeg reiser hjem over Belgien. Deres ærbødigst

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 268-69)