Dato: 18. juli 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Adelbert von Chamisso
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 18. Juli 1832

Kjre Hr Professor

Frst min hjertelige Tak og Hilsen for de behagelige Timer de forskaffede mig, under mit korte Ophold i Berlin forrige Sommer; dernst min Undskyldning, at jeg ikke skriver dette paa Tydsk; men De lser jo Dansk, og jeg vilde vre i stor Forlegenhed, om jeg skulde skrive i noget andet end i dette, mit Modersmaal, da jeg ikke har nogen velse i de andre. -

De gldede mig med at modtage et Exemplar af mine Digte: Phantasier og Skizzer, og jeg har til min stor Glde seet deres fortrffelige Oversttelse af det lille Digt: Spillemanden, hvorfor jeg takker Dem meget. Danmark ligger lidt i en Afkrog, saa dets Digtere maae blive ganske ubekjendte, dersom de ikke selv see sig istand til at gjre nogle aandelige Udvandringer til Nabolandene. - Tidligere end Phantasier og Skizzer udkom, gav jeg en lille Digtsamling, der vakte Opmrksomhed, jeg sender Dem derfor denne; saa har De mine frste lyriske Arbeider samlede; og inderlig vil det glde mig om De i disse finder noget, der kan vinde Deres Bifald.

Overbringeren af Bogen, mit Brev og mine hjertelige Hilsener er en ung Lrd, en Sn af vor Bekjendte, lrde Biskop Erasmus Mller. Han reiser paa et kongeligt Stipendium Udenlands nogle Aar, for at uddanne sig i sit Fag, og bliver nogle Maaneder i Berlin. De vil vist alt ved en Samtale / med ham, kjende det aandrige og inderlige godmodige der strax udtaler sig hos ham. - Jeg anbefaler ham derfor paa det bedste, saa meget mere, da han ret glder sig til, ved denne Leilighed, ved at bringe Dem min Hilsen, kan gjre Bekjendtskab med en Digter, hvis aandelige Jeg, han alt lnge har kjendt. -

Om eet eller to Aar, er der Muelighed i, at jeg atter kommer til at reise og kommer da til Berlin, hvor mit frste Besg skal gjlde Dem. - Min sidste Reise har jeg udgivet; den er i Maneer, som Baggesens Labyrinth; den har gjort Lykke her hjemme. I denne Vinter har jeg bragt en Dramatisk Behandling af Walter Skotts Roman: Bruden fra Lammermoor paa det kongelige Theater, hvor den blev modtaget med srdeles Bifald. Nu arbeider jeg, i Forening, med vor udmrkede Komponist Professor Weyse, paa en Opera, efter Romanen Kenilworth. Af mine originale Sager vil der i dette Efteraar udkomme fra min Haand et stort, lyrisk, dramatisk Digt om: Aarets tolv Maaneder. - Jeg skal have den Fornielse at tilsende Dem et Exemplar. Bring Wilibald Alexis min inderlige Hilsen; jeg har i denne Vinter, frste Gang lst hans Herbstreise, den har ret moret mig. - Deres Digt: "Betleren og Hunden" har jeg forsgt paa at overstte, det staaer i et af vore Maanedsskrifter.

Fra Etatsraad rsted mange Hilsener! - Glem ikke, mellem Deres mange Venner og Beundrere af Deres Muse Deres af Hjertet hengivne

H.C. Andersen.

E.S. Hils Deres gode Kone og de Smaae, dersom de endnu kan erindre "der baumlange Dne!"

[udskr:] Dem Wohlgeb. Herrn Professor Adalbert v Chamisso

Friedrichstrae No 235 in Berlin.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 357-59)

Den 18. Juli 1832

Kjre hr. Professor!

Frst min hjertelige Tak og Hilsen for de behagelige Timer, de forskaffede mig under mit korte Ophold i Berlin forrige Sommer; dernst min undskyldning, at jeg ikke skriver dette paa Tydsk; men De lser jo Dansk, og jeg vilde vre i stor Forlegenhed, om jeg skulde skrive i noget andet end i dette mit Modersmaal, da jeg ikke har nogen velse i de andre.

De gldede mig med at modtage et Exemplar af mine Digte: Phantasier og Skizzer, og jeg har til min stor Glde seet deres fortrffelige Oversttelse af det lille Digt: Spillemanden, hvorfor jeg takker Dem meget. Danmark ligger lidt i en Afkrog, saa dets Digtere maae blive ganske ubekjendte, dersom de ikke selv see sig istand til at gjre nogle aandelige Udvandringer til Nabolandene. - Tidligere end Phantasier og Skizzer udkom, gav jeg en lille Digtsamling, der vakte Opmrksomhed; jeg sender Dem derfor denne; saa har De mine frste, lyriske Arbeider samlede; og inderlig vil det glde mig, om De i disse finder Noget, der kan vinde Deres Bifald.

Overbringeren af Bogen, mit Brev og mine hjertelige Hilsener er en ung Lrd, en Sn af vor Bekjendte, lrde Biskop Erasmus Mller. Han reiser paa et kongeligt Stipendium udenlands nogle Aar, for at uddanne sig i sit Fag, og bliver nogle Maaneder i Berlin. De vil vist alt ved en Samtale med ham kjende det Aandelige og inderligt Godmodige, der strax udtaler sig hos ham. - Jeg anbefaler ham derfor paa det Bedste, saa meget mere, da han ret glder sig til ved denne Leilighed, ved at bringe min Hilsen, at kunne gjre Bekjendtskab med en Digter, hvis aandelige Jeg han alt lnge har kjendt.

Om eet eller to Aar er der Muelighed i, at jeg atter kommer til at reise og kommer da til Berlin, hvor mit frste Besg skal gjlde Dem. - Min frste Reise har jeg udgivet; den er i Maneer som Baggesens Labyrinth; den har gjort Lykke her hjemme. Af mine originale Sager vil der i dette Efteraar udkomme fra min Haand et stort lyrisk-dramatisk Digt om: Aarets tolv Maaneder. - Jeg skal have den Fornielse at tilsende Dem et Exemplar. Bring Wilibald Alexis min inderlige Hilsen; jeg har i denne Vinter frste Gang lst hans Herbstreise, den har ret moret mig. - deres Digt: Betleren og Hunden har jeg forsgt paa at overstte det staaer i et af vore Maanedsskrifter.

Fra Etatsraad rsted mange Hilsener! - Glem ikke mellem Deres mange Venner og Beundrere af Deres Muse Deres af Hjertet hengivne

H.C. Andersen.

E.S. Hils Deres gode Kone og de smaae, dersom de endnu kan erindre der baumlange Dane!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter