Dato: 22. august 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Dumbarton 22 August 1847.

Kjre Drevsen!

De sagde engang, det vilde have gldet Dem, om jeg havde skrevet Dem til fra Constantinopel, kan nu ikke et lille Brev fra Skottlands Bjerge vre velkomment? Jeg er i Dag i den lille By Dumbarton, om hvis Castel allerede Ossian sang: Rven kiger ud af Vinduet og Tidslen voxer i Stortuen"; her er i Dag, thi det er Sndag, en Grav Sti1hed, og saaledes i alle skottske Byer om Sndagen, ikke et Menneske paa Gaden, ikke en Dr aaben, Alle sidde inde ved deres Bibel, ingen Dampskibe komme eller gaae, ingen Deligenser eller Omnibus, Skottland er det eneste Land hvor der om Sndagen er stile paa Jernbaner, kun dem fra London til Edinburg befares, men det betragtes som hist ugudeligt; jeg kom iaftes hertil fra en stor Bjergreise, som jeg har gjort med den unge Hambro og hans Familie, jeg er hans Gjst og med alle en riig Mands Beqvemmeligheder har jeg gjort Reisen i dette Land, hvor hvert Skridt koster Penge; vi tog fra Hambros Villa i Torsdags Klokken 6 om Morgenen, seilede til Stirling og saae Maria Stuarts Slot og Stedet hvor Kong Eduard og Bruce kjmpede, gik nste Dag til Callaner og igaar tiL Lock Katurin, Scenen for Walter Scotts "Lady of the lac", vi sejlede tt ind under Ellens , der ikke er stor, og ganske skovgroet. Sen er dyb og mrk, der er en Eensomhed en Alvor i disse Bjerge, som paa intet andet Sted ii Norden; herfra gik vi over Bjergene til Loch Lomond, ikke et Menneske mdte vi, ikke et Huus var at see, Bjergtoppene laae i Taage; det blste op til Storm, paa Sen gik store Blger. vi seilede den igjennem paa 5 a 6 Timer, og passerede "rde Robis Hule"; Alt her Sceneriet for de Walter Skottske Romaner. Ombord mdte jeg den unge Puggaard, som vilde til Fingals Hule; i det tt bepakkede Dampskib, stirrede en ung skottsk Dame paa mig, blev blodrd og hendes Mand kom til mig og sagde: min Kone troer efter et Portrt hun har seet at De er Hans Christian Andersen" (jeg benvnes nemlig i England og Skottland med hele mit Navn); jeg svarede ja, og den unge Dame trykkede min Haand, gav mig alle sine Blomster, jeg blev ganske omringet, en gammel Herre bad mig flge med sig og overnatte i Hans Hjem, man kjendte og elskede mine Skrifter! - O det er en underlig Flelse, saaledes at modtages langt fra Hjemmet, en lignende Glde, som dybt rrte mig, nd jeg forleden i Edinburg, jeg kjrte med Hambro og hans Fader, endnu to andre Herre op til det for faderlse Drenge stiftede Opdragelses Hospital, en praktfuld Bygning; hos Portneren skreve vi, ved vor Ankomst. vore Navne, Portneren saae disse og spurgte Een af Selskabet, "Hans Christian Andersen, er det den bermte Skribent?" , man sagde ja og nu' spurgte han: er det den gamle rvrdige Mand, med det hvide Haar!" (Det var den gamle Hambro), man sagde at jeg var Manden. "Det unge Mennesket!" sagde han, ellers pleie slige Folk at vre gamle eller dde, naar man hrer om dem!" han fortalte nu at han og alle Drengene lste mine "Stori". Jeg trykkede hans Haand, han saae ganske hitidelig paa mig, saa at jeg blev inderlig bevget ved Alt dette. Saaledes i Skottland, saaledes i England og hjemme - hjemme i Danmark. det gaaer underligt til i denne Verden, hvad mine Landsmnd burde glde sig over. ville de ikke vide og forkaste. Skottland og England ere to Lande De ret vilde nyde! De skulde see det Liv, den Virksomhed i London, prve Jernbane Flugten herop ti1 Skottland, hundrede Danske Miil i 13 Timer. - Jeg har seet al Folkebevgelsen ved Parlementsvalget. Rottschild drev det da igjennem at blive valgt, det skal have kostet ham 16000 Pund St. Bulwer faldt igjennem, han er meget daarlig lidt, og Damerne beskrive ham, som et srdeles grimt udnrveret Menneske, guul i Huden og dv, jeg har endnu ikke seet ham, da han ei har vret i London,, derimod har jeg i Dickens en Ven, han har forret mig alle sine Skrifter. Jeg har fet mange Bger i Present og af den unge Hambro saa mange Presenter, blandt andet en stor smuk, skottsk Plaid. som jeg har vret draperet med i Hilandet, skottsk Hue med Hanefjer, jeg skulde ogsaa have modtaget en Dolk, men da jeg i Boutiken hrte den kostede 30 Rdlr dansk bad jeg saa inderlig jeg kunde om at slippe for den. Den unge Hambro har vret, som en Broder mod mig og lykkelig i at en Landsmand var saaledes kjendt og hdret i Engeland og Skottland. Imorgen reiser jeg til Glasgow. Lad Deres Svigerfader, Edvards, Gottliebs & lse dette Brev, hils Deres Moder og Kone og tnk venlig paa Deres trofaste

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus