Dato: 27. august 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

206. Til E. Collin.

Sabloniere Hotel Leicester Square

Kjre Ven!

London 27 Aug 1847.

jeg skriver strax for at de hjemme ikke skulle vre i Skrk for mig naar de hre den rdsomme Ulykke, som i Dag er skeet paa Themsen. Een af de hundrede smaa Dampskibe, som gaae her fra forskjellige Dele af Byen, som man altid gaaer med, og som jeg, saa nr som Nogen, i Dag kunde have vret paa, eftersom jeg endnu ikke har seet Tunnelen, er sprunget i Luften, hundrede Mennesker drbt og en Mngde saaret eller bervet Arme og Been. Jeg er meget angrebet, nerveus og virkelig lidende, det var Skyld i at jeg opgav at see Tunnelen og ikke gik om bord,–naturligviis kunde jeg ogsaa have gaaet paa eet af de heldige Skibe.–Gud skee Lov, jeg slet ikke var med. Imorgen tager jeg til Ramsgate for at sige Dichens Farvel og da saa snart jeg har aandet lidt Seluft der, vil Gud, gaaer jeg over Belgien til Frankfurt am Main og Weimar, begge Stder sprger jeg om Breve Postrestante.–I franske, Blade begynder jeg nu ogsaa at omtales og sammenlignes med Merime. Den unge Billedhugger Durham, som har gjort Jenny Linds og min Buste, vkker stor Opmrksomhed hos Alle der have seet disse; idag staae disse to Arbeider omtalte i Litterary Gazette, Udgiveren sendt[e] mig den og det vil glde Durham om denne Artikkel kom i danske Blade, da, han har isinde til nste Udstilling at sende to Afstbninger til Kjbenhavn; jeg sender Dem her Litterary Artikelen, jeg tnker den kan have Interesse for Berling eller Fdrelandet. Det er sandt! jeg maa sige Dem, at det har gldet mig ganske srdeles at see man dog hjemme ikke har villet forbi gaae den Hder og Glde jeg som en Deel af Danmark her modtager!–men Lev vel! jeg er meget mat og trt! tusinde kjrlige Hilsener Deres trofaste broderlige Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost