Dato: 1. august 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Niels Erik Hofman-Bang
Sprog: dansk.

[Fotokopi af brev til Hr. Hoffmann]

Odense den frste august 1832.

Kjre Hr. Hoffmann. Hjertelig tak for de glade Dage, De og alle Deres skjnkede mig, nu er de forbi, men staae som en smuk Drm, jeg er vaagned fra. - Vil De levere Deres gode Kone, denne min: "Brud fra Lammermoor" og ogsaa selv lse den, det vil glde mig dobbelt. - Paa Lverdag reiser jeg til Deres Broder, der laa Brev fra ham, herhjemme til mig. Han er vel og har mange Kjbenhavnere hos sig.- Fra Bylov skal jeg ogsaa hilse. Guldbergs bleve saare lykkelige for Blomsterne, vi vare nr ikke komne i Seng for at betragte dem. De takke saa inderligt meget. - Dersom det ikke var ubeskjedent, vilde jeg bringe Dem Deres lfte i Hu, at jeg maatte faae et Par Breve fra bermte Personer; men jeg reiser fra Odense paa Lverdag. nsker De / eller Deres Brev til Nrager , maaskee jeg da maa faae det med; en liden Pakke har jeg ogsaa Plads i Vadskken. - Gud veed, naar vi nu sees tusinde Sorger og Plager skal vist imidlertid kaste Skygge i mit Liv og slukke min sidste Munterhed, dog den gode gamle Gud lever, han tager sig vist af os, naar det gaaer for galt! Hils Deres Kone, Brn Sster og vrige Omgivning ret hjertelig fra mig (Ikke Frken Weile at forglemme)

og tnk imellem paa

Digteren. Naar Hornemanns komme da hils dem meget!

Omtalt i AIA 1984 af Erik Dal - s. 208 + 223

Tekst fra: Ejnar Askgaard