Dato: 30. september 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 30 Sept 1847

Kjre Ven!

jeg er da hjemme og i Ro! Reitzel siger mig at han har skrevet Dem til fornylig og venter med Lngsel paa Svar, det er, som mig synes, hans srdeles nske at slutte Handel med Dem i Anledning af Billederne til mine Eventyr - og jeg haaber at de to Herrer komme ud af def!. De veed hans Tilbud og veed danske Forhold; til Pedersen har jeg skrevet, han opholder sig i Sor og jeg er istand til at reise til ham for at tale om flere Ideer der kunne benyttes, med Hensyn til Billederne. - Jeg beder Dem sende mig den Pakke Bger der kommer til mig fra Haag; den maa snart indtrffe, er den det ikke, thi den sendtes fra Holland over Coln allerede for 3 Maaneder siden. - Jeg skrev Dem til fra London om De vilde sende et Exemplar af mine "samlede Skrifter" til Van der Vliet, Udgiver af "de Tijd" i Haag, og ligeledes eet til Charles Boner, i St Emeran ved Regensburg, rimeligviis har De allerede gjort det, men jeg gjentager det af Forsigtighed; - disse 2 Exemplarer behve ikke at indbindes, men sendes i det almindelige Omslag. Med Hensyn til Ahasverus, som De nu har fuldstndig, da nskede jeg srdeles, at den kunde komme ud til Julen og det lader sig vist ogsaa gjre, da Halvdelen dog vistnok nu er oversat; jeg beder Dem snarest mueligt at skrive mig til derom, eftersom Reitzel uendelig gjerne vilde have den ud til den Tid og det ikke kan skee uden at De ogsaa har den istand; jeg troer at da det er et Arbeide i Poesie, og som altsaa behver Tid til at oversttes, at disse to Udgaver godt, samme Dato kunne komme ud i Tydsk og Dansk, uden at De behver at frygte for at Nogen kommer med en Oversttelse, De er altid et Par Maaneder forud; vi talte derom og blive nok enige, det er mig alene om at vide af Dem hvilken Dato i December Bogen kan komme ud paa Tydsk for at den til samme Dato kunde komme frem paa Dansk. Bestem en saadan og skriv mig den op i Deres nste Brev, som jeg snart faaer. Skulde det ikke kunde svare Regning at lade samme Ahasverus gaae i den samlede Udgave, som de to sidste Hefter, som 29 og 30; Tykkelsen er der nsten, det bliver to Hefter lidt strre nok en[d] "Billedbog", De kunde jo gjre Oplaget saa stort De vilde; jeg beder Dem see srdeles paa Deres egen Interesse, men det var jo ganske smukt, da Samlingen begynder med to nye Hefter ogsaa at ende med to nye. og saa var det rundt 30 Binds. Tnk derpaa og gjr Deres Regning!

Jeg skal med Pakkeposten sende Dem nogle Digte endnu; beed Leo at skrive mig til, dersom der er det mindste, som forekommer ham tvivlsomt. Hils Deres Kone og Svigerforldre og tnk venligt

paa Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Gade vilde gjerne see "Nkken", laan ham den lidt.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus