Dato: 23. august 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 12. Fra H. C. Andersen.

Kjre Frken Jette!

Nrager den 23 August 1823 [c: 1832].

Gud, hvor jeg lnges efter Dem!153 jeg har nu vret paa tredie Uge hos Bang, det er elskelige Mennesker, der gjre Alt for at more deres Gjster, jeg har ogsaa forniet mig, men nu vil jeg dog gjerne hjem. Der gaaer just en lukket Vogn med fire Heste fra Slchoustal154 i Dag for at hente Conferentsraad rsteds,155 jeg skulde med, men da Bang selv tager ind i nste Uge, har han nsket at jeg blev og tog med ham,156 jeg har ingen Grund til at sige nei, og kan altsaa ikke vre uhflig, men jeg lnges saa meget efter Dem, Deres, og alle Collins. Jeg betragter begge disse Huse for mit Hjem, det tr jeg jo nok! - De svarer for det ene? Hvordan har den kjre Broder Christian det, hils ham saa grumme meget! Vi sees dog,157 vil jeg haabe! Jeg har kun faaet eet Brev her paa Nrager, min Sjl er syg efter Brev, og derfor er det, rligt talt, at jeg skriver Dem til, vil De endelig imorgen, eller i Dag naar De faaer Brevet, strax skrive mig til, det maa bort om Lverdagen, ellers faaer jeg det ikke. De skylder mig ogsaa Brev, Oluffa sagde hver Dag jeg var i Odense, at med nste Post fik jeg, men det glippede, som saa meget andet. Igaar var jeg i Kallundborg, besgte Frken Stub,158 der er uhyre lystig og moersom; ja, jeg skal fortlle Dem meget! dette her, er intet Brev, kun et lille God-Dag, der skal bringe Dem til at tnke paa mig, og faae Dem til at skrive. Jeg har ellers ikke flt mig vel hele Sommeren. I Odense var jeg ikke tilfreds, paa Nrager er jeg derimod bleven den gamle Andersen. Der er ogsaa blevet gjort af mig. Forleden blev en Plads i Skoven, med en deilig Udsigt over Tiisse og Beltet, indviet mig; jeg skrev paa Stedet et Digt, der skal males paa en Tavle der; Damerne gav mig en Krands, Dr: Otto159 skrev et Digt, og alle bragte mig et Hoch , var det ikke deiligt det! - Min August Maaned 160 har jeg digtet frdig, den vil vist behage Dem, den er stjaalet fra Naturen, har jeg nu kun stjaalet det der duede mest! Siig mig dog hvad Stykke der aabnes med paa Theatret,161 for jeg venter bestemt Brev fra Dem paa Sndag, jeg bliver ved Gud bedrvet, faaer jeg ikke. - Jeg gratulerer til Etatsraaden!162 det kan jeg lide, han bygger godt! - Hvordan lever Moderen? Den kjre gode Moder! hils hende 1000000000 Gange fra mig. Faderen maa De heller ikke glemme, han mener mig det dog saa godt, skjndt han opdrager mig saa gyseligt meget. Hvad siger min primiers Amours Lottchen?163 Jeg har i Grunden ondt af hende, den gode Sjl! - Men nu maa jeg sige lev vel, husk paa dette er intet Brev, kun som sagt en Angle for at fiske et Brev!164

med inderlig Hengivenhed Deres Digter.

[Udskrift]

Til Frken Henriette Wulff,

Secadetacademiet i Kjbenhavn

anbefales.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus