H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Carl B Lorck 26. januar 1848

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 26. januar 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 26 Jan 1848

Kjære Ven!

Forfatteren af vor nyeste Roman: "fra Gaden", Hr. Chivitz, har med Hensyn til sammes Udgivelse i Tydskland henvendt sig til mig; jeg troer at De muelig kan have Lyst til at udgive den og han sender Dem nu nogle Ark, oversatte, samt Brev hvori han nærmere udtaler sig. Jeg kan ikke andet end sige, at jeg med stor Interesse har læst Bogen, der er skrevet med et friskt ungdommeligt Sind, Alt deri er grebet af Livet, og er der vel eet eller andet jeg ønsker, han havde gledet lettere over end det er skeet, har j eg dog den fulde Overbeviisning at der ikke er noget Skadeligt deri, det ligger meest i Udtryk, om disse har jeg talt med Hr Chiewitz, som er tilsinds at "bøie" samme; læs nu den danske Original, som følger med og see lidt i den tydske Oversættelse hvorvidt denne sidste anstaaer Dem, thi god maa Oversættelsen være, Sproget flydende som det er i Originalen, der hører Musik til at gaae paa vore Gader og gjennem Hverdagsstuerne. I Forvisning at De synes lige saa godt om Bogen, som jeg og Mange her, venter jeg at De tager Dem af den unge Forfatter, enten selv, eller giver ham et nyttigt Raad med Hensyn til den tydske Udgave.

venskabeligst

H. C. Andersen.

Til

Hr Carl B Lorck Boghandler i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus