Dato: 11. april 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 11 April 1848

Kjre Ven!

Det er lnge siden at jeg hrte fra Dem, jeg veed hverken hvorledes De har det, eller hvorledes det staaer til med det tilsendte sidste Eventyr. Den illustrerede Udgave venter jeg frst til Efteraaret, og De husker at vi bleve enige om, at den ikke dediceres til Nogen.

Dette lille Brev sendes Dem med Digteren Lobedanz, et godt, talentfuldt Menneske, som har tilbragt Vinteren i Kjbenhavn, og vel optaget hos de, som kjende ham. Christian den ottende interesserede sig for hans litteraire Uddannelse; han gaaer nu til Jena for at privatisere og frer et Manuscript til en ny Roman med sig; omtrent halvdelen af samme har jeg hrt og fulgt med sand Interesse; det er ham, som ung Forfatter om at faae en Forlgger, og da han har troet at jeg kunde bidrage noget dertil, er jeg saa fri frst at anbefale ham til Dem, og dersom De har fuldtop af Forlags Artikler, da fr ham til Brockhausen eller en anden respectabel Mand, hvor jo hans Arbeide frst kan lses af en dygtig; jeg tvivler ikke paa at hans Roman, dersom den sidste Halvdeel er, som den frste vil lses med Fornielse.

Hr Lobedanz har allerede udgivet et Bind Digte og nogle dramatiske Arbeider, maaskee er disse Dem bekjendte; Romanen antager jeg for at vre originalest.

Bring mig nu i venlig Erindring hos Deres Kone og Svigerforldre.

af ganske Hjerte

Deres hengivne Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus