Dato: 15. maj 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

211. Til E. Collin.

Glorup 15 Mai 1848.

Kjre Ven!

Denne lille Sddel lgger jeg indeni et Brev til Grimur Thomsen, hvem jeg, ved min Afreise, lovede skulde faae Brev fra mig til sin Fdselsdag. Jeg vilde sprge Dem om De har faaet et Brev jeg sendte herfra i forgaars, det gik med Leilighed til Nyborg, og jeg veed ikke hvor sikker Leiligheden var! Siig mig det og skaf mig at vide Lohmeyers Adresse, han er flttet fra Pilestrde til Hyskenstrde, men Nummeret har jeg ikke beholdt.

General Hedemann var her til Middag i Lverdags, jeg synes godt om ham, han har331 et klogt, velsignet Ansigt; han fortalte mig ved Bordet, at Preuserne ovre i Riegels Gaard, sendte forleden en Parlementair over med en stor Bouquet Blomster fra Haven der, det var en Present til Frknerne Riegels, thi de maatte dog have nogle af deres smukke Blomster sagde Overbringeren, med Blomsterne fulgte et tydsk Vers; hvad siger De om det Galanteri!–Vor Hr har nu sit Hovedqvarteer i Odense. Alle Veie vrimle med Soldater og der skydes med Skarpt til velse, jeg hrer Kuglerne pibe, men jeg veed at det er kun Fornielse332 og saa har den Piben en anden Lyd.–Hils Deres kjre Kone Brnene og alle vore Kjre i de forskjellige Ovarterer. Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost