Dato: 5. juni 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

216. Til E. Collin.

Glorup ved Nyborg 5 Juni 1848.

Kjreste Ven!

Deres sidste lille Brev fik jeg iaftes, eller rettere sagt, jeg fik Deres Lbesddel med det weimarske Brev, skriv dog lidt mere nste Gang og skriv i denne Uge. Det var min Bestemmelse, som De veed, at gaae imorgen tidlig herfra og enten til Als eller Sor, men jeg har endnu i Dag ikke faaet Brev fra Faaborg om hvorledes en Sviptour over til Snderborg lod sig gjre og jeg er desuden standset i min Beslutning at tage bort. Excellensen bad mig igjen imorges saa venligt om at lgge otte Dage til mit Ophold her, da han overmorgen fik svensk Indqvartering og i den flere Officerer, han vidste Nabofolket interesserer mig og da jeg endnu kan behve otte Dage, for aldeles at ende Romanen, saa tog jeg derimod og bliver her altsaa Pindse over.–

Glem nu ikke, naar De skriver, at sige mig Waldemar Drevsens og334 Henrik Stampes Adresser, jeg har, om jeg ikke husker feil, to Gange bedet Dem derom.–De skriver at Lohmeyer klager over Manuskriptets Utydelighed, det er jo kjedeligt, men jeg vil haabe meest en Bemrkning kun, for at sige noget. Er det ved mig at Manuskriptet er blevet utydeligt, eller er det Afskrivningen? Jeg har bedet ham lade staae aabent Alt hvad der under Lsningen var ham tvivlsomt at forstaae.–Siig mig dog, om Deres Kone og Brnene ligge paa Landet; siig mig hvorledes Ingeborg og Jonna egenligt have det nu!–Mine to sidste Breve, det med Skrivelsen til Grimur Thomsen, og det jeg sendte Dem senere, har De vel modtaget; i Lbesddelen mrkede jeg ikke noget der til.–Nu skriv snart og saa giver De 1 U Nyheder, 1/4 U Flelse og et Kjre Ven, Deres hengivne, eller saadant noget som hrer til i Breve, men sjlden i Deres, jeg veed nok De har det til mig, men jeg vil saa gjerne ogsaa see det skrevet. Flere Pund Vittigheder flger nok med, er De i det Humeur, altsaa beder jeg ikke om disse og nu med en srdeles Hilsen til Missekatten, som jeg har drmt om inat og tusinde kjrlige god Dag! til Amaliegaden, slutter jeg her.–

Deres trofaste

H. C. Andersen.

E.S

De bringer dog hver Gang min Hilsen til Amaliegaden eller gaae ogsaa disse op i Tanken om Statsforndenheder?

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost