Dato: 6. juni 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 144. Fra Henriette Wulff.

Kjbenhavn d. 6 Juni 48.

My dear friend and brother!

Fr vi skal have den Glde at trykke Deres Haand til Velkomst her i Kjbh:, vil jeg dog sende et par venlige Ord, der skal tage imod Dem i Sore, og bringe Dem min Tak for Deres kjre Breve til Broder Chr:1876) og mig. - Broderlil skriver ikke da han har travlt med at gjre sin gir sejlklar, da han i Morgen skal gaae til Helsingr for derfra at bringe Kongen over til Malm, De veed Kongen opholder sig i denne Tid paa Frederiksborg.1877) - Kong Oscar er i Morges kommet til Malm, som man har kundet hre her paa den strke Saluteren derovre. I Gaar gik alle de svenske og norske Orlogsskibe her har ligget i lngere Tid paa Rheden, over til Malm, for at gjre honeurs af de to Konger; senere haaber man at Kong Oscar gjster Kjbenhavn. Danske Transportskibe og Dampskibe ere i disse Dage afgaaede til Gothenborg, saa nu bliver det snart til Alvor med vore svenske og norske Venners Komme og saa - Kamp og Sejer!

Jeg vil skynde mig at fortlle Dem en Nyhed, som vil glde Dem som den har gldet os Alle herhjemme, at den gode Thorgrimsen, som De kalder Gr Thomsen er bleven ansadt i det udenlandske Departement,1878) er det ikke dejligt? Det har i nogen Tid staaet mellem det og en Adjunct Post paa Island, at han naturligviis helst nskede det han nu Gudskelov har faaet, var jo naturligt. Han fortalte Chr: det i Morges, straalende af Glde. Det fornjer mig uhyre, ikke allene af personlig interesse for ham, men virkeligt er det et gldeligt Tidens Tegn at der nu bruges i den Vej en ung dygtig Mand, uden at han har den btise klbende ved sig, som man kalder- Adel - (pardon Mr le prince!) Jeg er vis paa han vil gjre en brillant carriere.

Hans fransk-engelske garantier ere udkomne,1879) da De saasnart kommer hjem, sender jeg dem ikke, til den Tid De er her, vil ogsaa Worsaaes Dannevirke vre udkommet. Kriegers Afhandling om det Augustenborgske Oprr etc: finder jeg gandske fortreffeligt, klart og smukt skrevet. Han gaaer i disse Dage til England,1880) og venter kun paa Dampskibet Camilla der skal komme fra Petersborg. - Hvilken lovende Fremtid kan ikke Danmark see imde med sit herlige opvaagnede Folk og unge dygtige Krfter i alle Retninger! - Dog min gode broderlige Ven, kan jeg ikke ngte, at skjndt jeg er saa glad og taknemlig over al det gode herhjemme, rrer sig dog i mig den gamle Udvee , som Weyse kaldte det,1881) og Lngslen efter Syden, mit kjre Syden med den varme

Soel, er ret strk i denne Tid, men jeg faaer vel Bugt med den, som saa ofte fr, og maa trste mig med Bgen og den kolde Soel. Nu har Broder Peter faaet O____r, for hvr Gang man er med ham, opdager man en nye Elskvrdighed. Han er af Dem, man nsker altid at vre samlet med, og derfor er det en stor Glde for mig, at dette Held er bleven min kjre Chr: tildeel, han lever daglig med ham, og de synes begge ret at fle dem tiltrukket og vederqvget af hinanden! - Gr: T. see vi meget sjeldnere, for sjeldent, da vi virkelig Alle kan saa godt lide ham; men jeg troer, entre nous, at han er lidt lunet og urolig, og har lidt spleen engang imellem; det gjr mig ondt for ham, thi han vil stde mange fra sig, der ellers vilde holde erom. - Hvor glder jeg mig til at see Deres Buste, Gudskelov at den endelig i god Behold er i Danmark. I Gaar lste jeg et Brev fra Dem til Thorgrimsson,1882) det glder mig altid at see Deres velbekjendte Haand. Det glder mig at De atter har skrevet til England, Deres Ord har jo en herlig Klang i Engellndernes re. - Fra Alle herhjemme har jeg de allervenligste Hilsner, samt fra mange Venner; i dette jeblik havde jeg den Sorg at Worsaae var her, men Ida kunde ikke tage imod ham, da Huset vendes op og ned paa af Reengjren, c'est horrible. Jeg veed slet ikke hvor jeg skal sende disse Linier til Dem; men jeg troer dog at Ingeman bliver det sikkreste. Seer De Frk. Cold, da hils hende fra mig, sidst vi saaes vare vi ikke synderlig eenige i politisk Henseende, jeg tabte den Taalmodighed jeg altid vbner mig med, naar jeg hrer gamle Damer tale Politik, jeg kan ellers saa dejligt hre dem vrvle, men den Dag kunde jeg ikke rigtig, men svarede, og det tage de altid meget ilde op.

Lad mig nu see kjre Andersen at De snart kommer rask og fornjet hjem. Vil De med et Par Ord sige mig naar De tnker at vre her, for at Chr's Oppasser kan vre i Deres Bolig, eller om De ikke nsker han skulde vre paa Jernbanen for at tage sig af Deres Tj. Gjentagne tusinde venlige Hilsner fra Alle!

Fra Ingen saa mange som fra

Deres trofaste ssterlige Henriette Wulff.

Tilgiv det synlige Hastvrk.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost