Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 9. juni 1848
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

218. Fra E. Collin.

Desvrre kan jeg heller ikke idag opfylde Deres nske om at faae et langt Brev.–

Stampe er Sergeant ved 2den Reserve-Bataillon, (Oberst Schow.) Waldemar er Menig ved 1ste Reservejgercorps (Oberst. Lnborg).

Stampe har skrevet nogle hist fortrffelige og interessante Breve hjem; det sidste om Affairen i Sundeved i Sndags; det satte os alle i godt Humeur. Idag ere vi noget forstemte, da vi fik en Efterretning, at vore Tropper ere fordrevne fra Apenrade lige til Colding, at et Jgercorps skal vre splittet etc.; der stod Waldemar.–Naa! det staaer i Guds Haand!

Stampe er nu i Snderborg. Wald. formodentlig i Colding.

Jette og jeg tage ikke paa Landet.

Jonna er glad og munter; der er noget spartansk ved det Pigebarn.

Min lille Louise ligger af Meslinger.

En Pakke med en ny Roman af Fr. Bremer aabnede jeg; indeni ligger vedlagte Seddel, som jeg naturligviis ikke har seet paa.–Udskriften fra hende har jeg copieret paa dette Brev.

Deres hengivne Ven

d. 9 Junii 1848

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost