Dato: 12. juni 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

219. Til E. Collin.

Glorup 12 Juni 1848.

Kjreste Ven!

tak for Deres sidste Brev med Skrivelsen fra lille Louise, jeg fik begge iaftes. Da De skrev havde De rimeligviis ikke faaet et Brev jeg sendte afsted fra Nyborg i Torsdags da jeg var der for at see Svenskerne komme; jeg skrev deri om det Brev jeg med Afskriften af Brevet til Literary gazette sendte Dem til Grimur Thomsen, i Fdrelandet har jeg ikke seet et Ord derom, og efter min senere Stemning kan De slutte at jeg er meget vel tilfreds dermed, men jeg vilde dog gjerne fra ham eller Dem have hrt et Par Ord desangaaende; har De slet ikke sendt Grimur Thomsen den allerfrste Sendelse, saa skal De ikke give ham dette medflgende Brev, som De ellers kan lse og vre saa elskvrdig at forsegle til ham. Tak for Adresserne De sendte mig, jeg skrev strax iaftes til Waldemar og skriver senere til Stampe, dersom jeg ikke selv i Lbet af Ugen kommer til Als, men vi vide ikke ret hvor Fjenden staaer, og jeg synes ikke om at komme derover, naar han skyder paa os!–Af Aviserne seer jeg at Berling er blevet Ridder og Etatsraad; jeg er nu ikke uden det halve! for det kan De da ikke ngte mig! skulde De ikke snart lgge Deres gamle Justitsraad af og jeg kunde faae den syet om til mig, bare en lille'ndash;raad, De har dog fr givet mig Raad saa kan De vel ogsaa give mig det i Enden af Deres Tittel, naar som sagt De skifter.–See, det var den Snak! lille Louise har jeg her skrevet Brev til, i hendes fandt jeg en Hilsen fra Tante Ingeborg, den rrte mig, thi rligt sagt, jeg synes at vre glemt i Amaliegaden, som jeg hele denne Vinter var en Fremmet der, dog det ligger vel Tiderne.–Hils dem saa inderligt og kjrligt. Deres Fader er jo rask og Jonna ved Spartanske Mod, gid vi nu hre noget godt fra Valdemar og Henrik! i Dag dundrer det igjen, men ikke vedvarende, men Kanoner er det. Svenskerne droge imorges Vest paa, igaar havde vi tre Officerer her til Middag, den ene hedte: Nat og Dag, har De hrt sligt et Navn fr? Svenskerne have da ogsaa Navne, som man aldrig kan opfinde. Lev vel, kjreste Ven! Deres

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost