Dato: 18. juni 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 147. Fra Henriette Wulff.

Sndag Aften Kl. 11 [18.6.1848].

Da Koch rejser i Morgen tidlig til Sore, hvor jeg nu vist troer De er kjre Andersen, skal han dog ikke have den Fornjelse at see Dem uden at bringe et Par venlige Ord fra mig. Gud veed om alle mine Epistler trffe Dem, to til Glorup, og dette det Andet til Sore der alle vil sige Dem, hvor meget jeg savner Dem, men er dog glad at De ret nyder den magels dejlige Sommer! Gud vil ret gjre det godt for dem der i dette jeblik stride for os selv Fjenden kan ikke gjre Andet end beundre vores dejlige Natur. Hvor De end er i dette jeblik vil De jo flge Begivenhederne, og vide at Wrangel opbyder nu alle sine Krfter,1900) naar blodt vi nu vare samlede med Svenske og Norske vilde vi gjre det af paa een Gang, og ende Krigen med re; den frste Transport af norske Tropper ankom i Gaar til Malm,1901) og de 1000 Mand, og de andre 2000 flge efter saasnart Dampskibene kunde vre i Christiania for at hente dem. Skulde De mod Formodning vre bleven i Fyen, vil De vist snart see Kong Oscar der,1902) jeg har det Haab at han gaaer med gir derover, den Glde vilde jeg unde min lille Broder, der bestandig ligger ved Helsingr, for at vente paa Majestterne. - Alt vil med Guds Hjlp ende paa det Bedste for os - og snart! Har det ikke ret hjertelig gjordt Dem ondt at vi maatte miste Lvenskjold1903) saa snart? det var dog en Helt! Men hvilken herlig Dd, hvor han er lykkelig! Saae De Noget til de antislesvigholstenske Hefter? Gr: Th:&s franske og engelske Guarantier finder jeg meget interessante, og iGaar er 5. Hefte udkommen, indeholdende Danevirke af Worsaae, ls den endelig, den giver et kortfattet og klart Blik tilbage i de ldste Tider. Tak for Hilsnen i Thorgrimssons Brev. Fra Oehlenschlger mange Hilsner, vi vare paa Fasangaarden forleden, han grd heftigt ved Lvenskjolds Dd,1904) men var dog snart efter igjen munter, han har ret et Barns lette Sind. Fra Ida og Brnene tusinde Hilsner. Jrgen er meget taknemlig over at De saa venlig har mindet ham i Deres sidste Brev, han tnker ofte paa Dem; men hvem gir ikke det der holder af Dem, og det gjr Alle! Nu god Nat, my dearest brother, skriv mig snart til og var det ikke altfor

egoistisk vilde jeg sige: kom snart hjem!

Your affectionate sister.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost