Dato: 23. juni 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

220. Til E. Collin.

Fredag 23 Juni 1848.

Kjreste Ven!

I aftes kom jeg her til Sor; jeg forlod i Lverdags Fyen, gik over Corsr til Espe hvor jeg har tilbragt to Dage, nu bliver jeg i Sor et Par og saa flyver jeg til Kjbenhavn til Dem og Deres; her sender jeg et Brev til Bentley, som skulde tidligere have vret afsted, det er blevet noget gammelt [Brev] , jeg maa bede Dem at De vil tage Dem deraf, frst at faae fra Lohmeyer Bentleys Adresse, jeg veed at den er new Burlington street, men Nummeret husker jeg ikke, saa snart De har den, vil De da faae Brevet giennem Gesandtskabet, men kan det ikke strax komme afsted, da send det med Posten, men frankeret, og hvad De lgger ud derfor er De saa god at stte under Udgifts Rubriken for mig. – Jeg nsker meget De snart kjendte min nye Roman, det er et heldigt Arbeide fler jeg og De vil see, isr den sidste Deel, der i Ro og uden irriterende Virkning ude fra, er blevet nedskrevet i Fyen, staaer forunderlig moden og afrundet. Jeg fltter nu ind i Christian Wulffs Vrelser ved Toldboden, saa faaer jeg vel lidt Deres Besg, da det er paa Deres Boldgade, der hvor De virker for Skomageren. – Hils paa det kjrligste Deres Kone og alle Brnene, jeg tnker hen i nste Uge at staae midt i blandt dem. Seer De Emil Hornemann, da hils ham srdeles fra Dr Keiser, jeg saae ham i Nyborg, nu jeg reiste derfra og han paa lagde mig denne Hilsen isrdeleshed.–Paa Dampskibet over Beltet traf jeg Brockdorff, der for nogle Dage tog til Kjbenhavn, han fortalte mig om en meklenborgsk Officeer der havde faaet fire danske Kugler, de to vare kun gaaede gjennem Klderne, men den tredie gjennem Armen og den fjerde, tnk, havde borttaget alle Undertnderne og Tungen; er det ikke rdsomt!–

Er dog ikke snart denne Krig til ende? Lev hjertelig vel!

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost