Dato: 23. juni 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 148. Fra H. C. Andersen.

Sor 23 Juni 1848.

Min kjre ssterlige Veninde!

iaftes kom jeg til Sor, hvor jeg overraskedes ved Deres kjre, velsignede Brev; tak fordi De saa trofast og kjrligt har mig i Tanke! Det sidste Brev De sendte mig til Fyen fik jeg netop samme Aften, som jeg om Morgenen havde sendt Dem min Skrivelse,1905) den jeg haaber De har faaet. Det var min Bestemmelse de senere Dage jeg var paa Glorup at reise over til Als og see det Liv der, men saa hrte jeg af de fyenske Aviser at nsten alle vore Tropper var dragne derfra nordpaa1906) og saa opgav jeg Reisen, noget jeg nu srdeles fortryder,1907) thi jeg havde dog seet Eet og Andet, som de andre Besgende ikke opfatte, imidlertid har jeg ved Andres Fortllinger,1908) og da jeg kjender Stedet, en saa levende Forestilling, at Frken Cold, som jeg iaftes besgte hos ehlenschlgers,1909) syntes jeg gav hende mere, end Mange der have vret med. - Jeg har levet deiligt stille i Fyen og Romanen har ret rundet sig, jeg tr troe at de sidste Kapitler1910) have en Modenhed de ikke ville have faaet i Kjbenhavn, under de tusinde Indvirkninger der; jeg glder mig srdeles til at lse den sidste Rest for Dem og Deres. Saasnart De seer Grimur Thomson, da bring ham min hjerteligste Hilsen og siig at jeg gratulerer os

og ham

til den Plads han har faaet, at han imidlertid ikke har undt mig et eneste Ord, er ikke elskvrdigt, jeg har skrevet to Epistler og der var dog Eet og Andet han saae jeg vilde gjerne hre noget om, men nu er Gratulationen og Hilsenen det Vigtigste! - Fra Glorup tog jeg til Korser, hvor Sol-Nedgangen var saa magels deilig, Havet saa stille, at jeg blev der Natten over, ja fik min Seng stillet lige op til Vinduerne for hele Natten, naar jeg var vaagen, at kunne see ud; Fyret paa Sprog lyste over Vandet og et Dampskib gik med syngende Soldater. Nste Morgen tog jeg Vogn til Espe,1911) hvor Grev Otto Moltke boer, her vare de venlige gamle Mennesker glade ved at see mig; Stedet ligger tt ved Beltet, her [er] en Mngde Kjmpehie og Skove; vi gjorte i de to Dage jeg blev her, smukke Ture; det var isr af Interesse at see Basns,1912) hvor Datteren, gift med Skavenius, boer; jeg var her, som flttet til Engeland; Basns er opbygget ganske i gammel Stiil, med Taarne og Karnapper.1913) Det er en Ridderborg, som man i vor Tid bygge dem i Engeland og som vi ellers ikke see reise sig hos os; indvendig er al den Comfort man kan tnke sig; Vggene pompeianske malet, Statuer og Blomster rundt om og her til har man om sig dybe Voldgrave og over Haven Udsigt til store Belt. Igaar kjrte jeg fra Espe over Slagelse og kom mod Aften her til Sor, hvor jeg er taget ind hos Ingemanns, da jeg altid har gjort det og de ere venlige, rare Mennesker, ellers havde jeg Indbydelse af den gode Johannes,1914) men som jeg ved mit nste Besg tager Ly hos. - Dagen jeg tager herfra og kommer til Kjbenhavn, kan jeg ikke i dette ieblik sige, men jeg indtrffer i nste Uge, dog fr det skeer skal De faae Brev fra mig, thi jeg vilde naturligviis gjerne, som De har vret saa venlig at sige mig, paa Jernbanen faae Nglen til Deres Broders Vrelse, ellers maa jeg frst kjre i et Hotel.

Dette er intet Brev, men kun et kjrligt god Dag, vilde jeg skrive ordenligt, fik De slet ikke i Dag, da Tiden er saa kort, Johannes har vret her i Besg og vi sladdrede meget lnge, jeg har desuden til Formiddag lst frste Deel af Romanen, saa at De seer, at Tiden er gaaet. - Nu hils Deres fortrffelige Sster, hendes Mand og alle Snnerne. Send Hilsen til Broder Christian, i det nste Brev skal jeg lgge en lille Skrivelse til ham. Lev vel! Lev vel! Deres broderlige Ven

H. C. Andersen.

lidt i hast!

Mange Hilsener fra Frken Cold!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost