Dato: 26. juni 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Sor den 26 Juni 1848.

Min kjre ssterlige Veninde!

Nu har her da vret Regnveir over et Dgn, saaledes som altid naar jeg seer det saa kaldte yndige Sor. Vandet strmmer ned, Gaden er en Samling af Vandpytte og Spadseretourene Dynd og Mose; men Ingemann og hans Kone ere saa hjertelige, man fler sig i Huus hos Philemon og Baucis,1915) ehlenschlger er saa elskvrdig, Konen1916) en rar velsignet Kone og saa har jeg jo der Frken Kold, da kan man nok holde det ud; imidlertid vilde jeg gjerne bort imorgen, men det skeer ikke, jeg har maatte love at blive endnu et Par Dage, og saa maa jeg! men paa Torsdagaften tager jeg Plads i Deligensen og er altsaa efter vor Post-Indretning i Kjbenhavn Fredag morgen (den 30. Juni), tr jeg da sikkert vente, at Deres Broders Oppasser eller en Anden er paa Banegaarden, jeg kommer Fredag-Morgen med det frste Tog. - Dog maa jeg tilfie, at Torsdagaften her i Sor er der ikke Bivogn med Deligensen, er denne fuld, da kan jeg ikke komme med fr nste Aften, men Postmesteren siger at det i en Maaned ikke har vret Tilfldet at alle Pladse bleve besatte, at jeg temmelig vist kan stole paa at komme med Torsdag, altsaa ventes jeg Fredag-Morgen med frste Tog.

Jeg er ikke i Humeur i Dag til at skrive,1917) som jeg vilde, jeg fler mig nerveus, kjbenhavnsk, kelt stemt, ilde, her er ikke min fynske Luft, ikke det fredelige Glorup, jeg har Mose-Fornemmelse, i det yndige Sor. Hils kjrligt Deres Svoger, Sster og alle Snnerne.

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

[Udskrift

]

Frken Henriette Wulff

Adresse: Hivelbaarne Hr Conferensraad, Ridder af flere Ordener, Hofbygmester Kock Ny Kongensgade ved Vestervold i Kjbenhavn.

frit.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus