Dato: August 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

3 - 8. august 1848

[Udskrift:] Kapitain Lieutenant Chr. Wulff Chef paa Dampskibet gir ved Kjbenhavn.

Sndag Morgen.

Kjreste Ven!

Igaar da jeg kom fra Badning saae jeg til min Overraskelse gir, men der var ingen Officerer, Alt laae stille derude; jeg vilde just have skrevet Dig til, skrevet til Helsingr for at sige Dig hvor deiligt jeg morede mig der hos Dig, tak og atter tak, og at jeg hjemad var "heelbefaren", altsaa ikke sesyg. Jeg ventede bestemt at see Dig til Middag hos din Sster, hun sagde det samme, vi ventede men hvem der ikke kom var Dig, det var meget Kjedeligt!

Nu vilde jeg iaftes til Dig, men i Amaliegaden mdte jeg William ehlenschlger, der sagde at jeg ikke traf Dig Du var hos Ibsen, og fra Otto Mller havde jeg den Besked, at du seilede ganske tidlig i Dag, men nu kommer han og siger mig at Du er her endnu, men han veed ikke naar ieblikket er at Kongen kommer ombord, for altsaa ikke selv at indtrffe til Uleilighed, og dog sige Dig god Dag og mange Hilsener fra Ssteren, sender jeg dette lille Brev.-

Naar kommer Du tilbage fra Sverrige? Dersom Du taler med Svensken derovre, da skaf mig at vide om et enkelt Menneske i denne Tid kan faae Logi i Hotellerne derovre og hvor det bedste Sted er, thi jeg har nok Lyst at komme et Spring til Malme.

Hils Leut: Rambusch og tnk selv venligt p din broderlige Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus