Dato: 17. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 17 August 1848.

Min kjre ssterlige Veninde!

Velkommen til det brusende Vesterhav! jeg vil haabe at De der modtager denne Hilsen, at De og Deres Svigerinde begge ere vel og lykkelig have gjort Reisen til Fan! imorges fik jeg et lille Epistel fra Deres Sster, hun sagde mig at De vare vel indtrufne i Middelfart, men der til var jo Fredens Fart, hvorledes er Eventyret paa Heden, Reisen langs Kongeaaen gaaet af? De har vist faaet Serenade af Kanonskud, og som Hedeblomster seet blinkende Bajonetter! - Jeg har tnkt srdeles meget paa Dem. Lad mig endelig hre et Par Ord, til Glorup ved Nyborg. Jeg reiser her fra Kjbenhavn paa Mandag,1930 tager da til Sor hvor jeg bliver til Fredagaften, Lverdag den 26 lander jeg i Nyborg, hvo veed om vi da ikke mdes der, thi De har vel ikke isinde at tage Bade paa Fan. - Nyt har jeg aldeles intet! De tydske Aviser tyde srdeles paa Vaabenstilstand og Fred, der staaer at Frankfurth har overladt Afgjrelsen til Preusen,1931 dette skal vre Virkningen af en fransk og en engelsk Note. Hils Deres Broder paa det hjerteligste fra mig, og see Dem ret om paa Deres Vesterhavs Land, fortl mig lidt om det Eiendommelige der, om det minder Dem om min Skildring af Oland eller Amrom;1932 Ebbe og Flod maa De da have og jeg tnker De har kjrt fra Fastlandet over til en. - Deres Broder Christian skrev jeg et langt Brev til iforgaars,1933 men har ikke hrt fra ham igjen, dog det veed jeg, at Kongen er her endnu. - Naar De reiser tilbage og kommer igjen til Middelfart, maa De endelig gaae eller kjre op til Hindsgavl hvor Fnss1934 boer, det er tt bag Middelfart og paa et Punkt i Haven der, har De den smukkeste Udsigt i Fyen, jeg troer nsten i Danmark, De maa

see den; dette Sted er saa smukt, som noget ved Melaren, det den meest minder om. - Jeg bliver gruelig heftig har De ikke seet dette lille Partie! - Og nu lev vel! gid De begge to friske og glade komme hjem fra denne Vesterhavs Flugt og dog uden at opleve formange Eventyr, Natur-Scenerne kunne vre nok! - Jeg glder mig til at see Dem saa elskvrdig og hjertelig som De kan vre og er!

med broderligt Sind H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus