Dato: 21. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

221. Til E. Collin.

Mandag Morgen [21. Aug. 1848]

Kjreste Ven!

I Tankerne var jeg ude hos Dem igaar, men Kroppen kom ikke for det var et nedrigt Veir.

Her er et Par Ark af den tredie Deel, vil De skaffe dette reenskrevet til paa Torsdag Morgen f Ex, da skal De faae Resten, der omtrent ikke er meget mere, men jeg vil ikke gjerne udlevere det hele Manuskript paa eengang, thi jeg har kun dette eneste, beed Vedkommende passe srdeles paa hver Pjalt.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Efterskrift

Vil De tage for Dem Manuskriptet af Romanens frste Deel, slaae op ved andet Capitel og der forandre de frste Ord:

For henved 60 Aar tilbage

og istedet skrive

For noget over fiirsindstyve Aar tilbage,

dernst gaae omtrent en 30 Linier lnger ned hvor der staaer:

Nogle lasede Bnderdrenge stode og kigede ind i Gaarden. Een

reed der paa Trhest; det var lange Rasmus osv

og forandre dette til

Nogle lasede Bnderdrenge stode og kigede ind i Gaarden,

Een reed der paa Trhesten, som igjen var sat i Brug, for: den

kunde dog bedst ire Bondeknolden, det var lange Rasmus osv.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost