Dato: 22. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

22 Aug: 1848

Kjre Ven!

I dette ieblik fik jeg et Brev fra Conferensraad H. C. rsted, han beder mig sprge Dem om De ikke imorgen Middag, med mig, vil spise hos ham, der komme Ingen, og Spisetiden er prcist Kl 4; det vil glde ham meget, skriver han, at gjre Deres Bekjendtskab, saa kunne De jo ogsaa deiligt tale sammen og jeg haaber har De ikke anden Bestemmelse vil De komme. Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus