Dato: 2. september 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 159. Fra Henriette Wulff.

Kh: d. 2d Sept: 48.

Min kjre gode broderlige Andersen!

Gjerne havde jeg endnu truffet Dem i Kh: fr De drog bort, men jeg kom for seent til at see Dem, da jeg frst Mandag Aften seent kom med Iris.1948 Men Dagen efter blev jeg gldet med et rart venligt Brev fra Dem, som jeg ret takker Dem for. Fra Fan fik De en lille Epistel fra mig, siden den Tid har jeg seet meget Skjndt. Thi da Broder Peter pludselig fik Ordre at forlade Fan og at gaae til Als for at tage Commandoen af Orlogsdampskibet Gejser,1949 der er bleven armeret, fulgte vi ham til Weile, derfra gik han syd paa, og vi opholdt os 3 Dage i det yndige Weile, der fik en forhjet interesse ved at Hovedqvarteret1950 var der. Den sidste Dag og Nat paa Fan gav os et Skue jeg aldrig glemmer, en Storm af Vesten, har De seet det Andersen, naar det Uhyre, Havet, styrter sig ind mod Land, med den fraadende Skum saa langt jet kan rkke, med en Buldren, som vilde det overdve Alverden jeg gyste ved det Andersen, - som jeg sjelden har gjordt, og ved de Fortllinger, om de Mennesker der sadte Livet til der, ofte ved at vilde rdde Skibbrudne stdte i Nd, paa een Dag blev der otte unge Enker paa Fan, ogsaa er der en Alvor udbredt over Beboerne af den stille e, de synge aldrig og dandse kun lidt ved Juletider. De sagde om mig der, at jeg saae saa alvorlig ud, som om jeg aldrig kunde smile, og det er dog ikke min Natur, og forandredes den Alvor, eftersom jeg nrmede mig stkysten af Jylland, selv paa Heden talte jeg muntert med vore vakkre Dragoner, man stdte paa, som Feltvagter og Forposter, ja mange smukke Grupper og Scener saae jeg; men hvor klaredes Alt op for mig i Weile, det er et lille Paradiis! Jeg saae mig bestandig om i de 3 Dage, var ved Jellinge, vandrede omkring paa Gorm's og Thyra's Gravhj, i den yndige Greis Dal, paa Dronninge Stolen,1951 ja blev rigtig vist de skjnneste Steder i 3 Miils Omkreds. En Dag tilbragte vi tt ved Tiirsbek,1952 og spadserede i Haven om Eftermiddagen. Nd Gardens smukke Musik hvr Dag som Taffelmusik og til Tappenstreg; besgte Dronning Gunild1953 i sin Kiste, saae velser af Espingol Batteriet,1954 om Aftenen Musik af Dr: Lorck1955 etc: etc: De seer [vi] nd Alslags, i enhvr Retning; en Oncle af min Svigerinde vilde beholde os otte Dage endnu par force, men skjndt vi havde det saa ypperligt, lngtes vi dog hjem, da vores egentlige Hvrv, at besge min Broder paa Fan, var tilendebragt, og Sndag Morgen1956 forlod vi Weile, gik over Horsens til Skanderborg, hvor vi fra Bakken med Kirken og Monumentet, nd den dejlige Udsigt. Om Aftenen vare vi i Aarhuus, og som sagt uden noget Eventyr her hjemme Mandag Aften, meget tilfredse med den hele excurtion, forfriskede paa Sjl og Legeme. See dette er et lille Omris, men mundtlig er jeg uudtmmelig i at fortlle, jeg synes de 18 Dage saa rige paa Afvexling og Begivenheder, at jeg havde Stof til mange Ark, som De dog nok beder den hellige Jomfrue bevare Dem for, og hun bnhrer Dem jeg skal nu lade det vre nok for det Frste, men belav Dem paa det Vrste naar De komme hjem, ikke at faae formeget om Fan, jydske Hede, Weile etc: etc: for jeg er som et Barn, der har gjordt sin frste Rejse!

Nu har vi da Vaabenstilstand paa 7 Maaneder, er De fornjet med det? Fr jeg veed Betingelserne er jeg ikke synderlig glad for den. I Dag er vores Konge ovre i Malm, ventelig for at takke vores kjre Nabokonge for alle hans Tjnester, jeg glder mig til i Aften, saa kommer gir hertil fra Malm,1957 den bringer jo min kjre Broderlil! Nu gaaer De vel lidt til Slesvig, gjr det, og tag nogle Eventyr med, og forrr dem derovre, og bliv De selv rigtig populair, det er det Bedste De kan gjre for den stakkels fortrykte Danskhed der. Her i denne Europas Vadskerballe, som Gr: Th: meget godt kalder denne By, gaaer ellers Alt ved det gamle, det regner bestandigt. Deres venlige Hilsner til hvr isr har jeg bragt, Ida, Koch og Brnene sende fordoblet Ladning tilbage. Det diplomatiske Gejser-Barn er som altid sarcastiskt og godmodigt, to modstridende Egenskaber, men som ere besynderligen blandede hos ham, han hilser Dem venligst. The most amicable antiquary er endnu ikke kommet hertil, som er ret kjedsommelig, Gud veed om han leder efter Oldsager, eller laver nye Romaner der paa Landet, hvor han rejser rundt, nous verrons.

Det fornjer mig at Deres

nye Roman kommer ud d. 20, jo fr jo heller, for at vi snart kan faae den paa Dansk. Siig mig om De dedicere den til Bulwer, som De tnkte paa.1958 Jeg tnker at De nu i Deres EfteraarsEensomhed ret tnker Noget Smukt ud til os, De veed af gammel Erfaring hvor jeg glder mig til

og over

hvad De kommer med! Bliv nu ikke for lnge borte, kjre Andersen, og skriv mig til, naar De vil glde mig, og det vil De jo ofte. Nok engang de kjarligste Hilsner fra Alle! Levvel!

Deres ssterlige Henriette Wulff.

Hvad svarede De den gamle Jomf: Ipsen,1959 om Chr: Skjnhed?

Skjnhedens Tittel er for jeblikket: Capt: Lieut:

og nichts weiter. - Otto M:1960 sprger meget efter Hr. Andersen og formlder sin dybeste compliment.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost