Dato: 28. august 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

[Glorup, ca. 28. august 1848].

Til Richard Bentley Esq.

Kjre Ven!

iaftes modtog jeg Deres Brev [se: Brev], [overstr: og] der har gjort en Omvei her til Fyen, som jeg frst forlader om 14 Dage for at gaae til Kjbenhavn igjen! Tak fordi De saa snart skrev og beroligede mig med at det hele Manuskript var i Deres Hnder. Det gjr mig imidlertid ondt at De er misforniet med dets Strrelse, og troer at det ikke har det tilstrkkelige Omfang til at trde op med Virkning; jeg vil imidlertid i den Henseende haabe at det Skrevne udgjr et strre Arkeantal end De troer, thi hos mig er Manuskriptet netop paa tolv Blade nr, saa stort som "Improvisatoren", jeg forstaaer heller ikke at man i det oplyste sunde Engeland skulde multiplicere en Bogs Vrdi med dens Tykkelse. Yoriks Reise er saa lille bitte og dog uddelig. "Faarekyllingen" af Dikkens er kun en tredie Deel af denne min nye Bog og gaae vi til Romaner da er Walter Skotts den frste Dverg og Montrose af Strrelse / som Faarekyllingen. - Af strre Romaner, for at nvne nogle, da er neppe Japhet som sger sin Fader, eller Pilgrimmen ved Rhinen saa stor endsige strre end de to Baronesser. Dog det bedmmer De bedst, De kjender det engelske Publicum, imidlertid vil jeg haabe at naar mit Manuskript er trykt, mit Tittelblad, Indholdsregister, Dedication og lidt Mellemrum af Kapitlerne det Hele har Udvortes, som Improvisatoren, og at Bogen selv, naar den lses, faaer ligesaa mange Venner; - Jeg har deelt den i tre Dele, fordi denne Deelning var naturlig i Sceneriet; den frste og sidste Deel er i Fyen og Kjbenhavn, hele anden Deel paa det stille, eensomme Oland ude i Nordsen. Jeg veed nu ikke, da Bogen kommer i to Bind, om De lader den Indeling blive af tre Deele, gjr De ikke , =

[Resten mangler.]

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 135-36)