Dato: 18. september 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 163. Fra H. C. Andersen.

Glorup 18 Sept 1848.

Min kjre ssterlige Veninde!

Uagtet jeg ikke har hrt fra Dem siden jeg skrev sidst, maa jeg dog lade Tanker og Hilsener flyve herned paa Papiret! Deres Broder Christian vilde jeg ogsaa gjerne skrive til, men hvor er han? Send De ham mit Haandtryk, siig ham at jeg lnges efter hans skikkelige velsignede Ansigt! gamle Jomfru Ibsen siger: er han ikke en Deilighed nu, saa maa han overordenlig have forandret sig! Igaar forlode da de Svenske os, der var Frokost og Kanonskud i Nyborg; to Regimenter ere blevne tilbage; de Stakler havde gldet sig til at komme hjem til deres Familie, og saa fik de pludseligt Ordre at maatte blive. Vi have saaledes alle vore her endnu paa Glorup. - De tydske Tropper marschere jo rask ud af Holsteen, medens Frankfurter Rret proclamerer Krig.1979Jeg haaber Magterne gjre hvad de selv ville og ikke lystrer Rotschilds By. Magten der de udve, er kun som den Kridtstreeg man slaaer om en Hane; men Magterne skulle vre en rn og flyve over Stregen. Nu vil jeg have Fred ellers er jeg istand til at slaaes.

Frken Bremer skriver mig til at hun har stor Lngsel efter Danmark og at hun i Begyndelsen af October vil gjste Kjbenhavn;1980 hun sprger mig om jeg ikke veed en Familie hvor hun kan faae to Vrelser, med Udsigt til en Plads eller Have, Kaffe, Thee og Mad, samt en elskvrdig Vertinde? Veed De eller Deres Sster Nogen? - Hvorledes gaaer det mig selv med Huusleilighed?; det er den Sol, som nok vil skaffe Vanskeligheder og naar jeg saa faaer et Sted til Solsiden, saa skinner maaskee ikke Solen hele Vinteren.

Jeg haaber da at De nu har hrt Liden Kirsten1981 naar jeg kommer hjem! jeg tnker strkt paa at komme! Vil De bede Otto Mller gaae ind i Hotel Phnix og sprge hvad Verten nu mod Vinter tager for to smaa Vrelser paa Solsiden? Men kun sprge!

Hils Deres Sster, Svoger og Snnerne! Worsaae haaber jeg er saa elskvrdig at vise Frken Brmer, naar hun kommer, hvad der er vrd at see af gamle Danmark, skulde Grimur Thomson, som Diplomat kunde arangere med Himlen at Bgeskoven endnu var grn naar hun kom, da vil hun vist besynge hans diplomatiske Styrke, hils dem Begge ret meget og send mig endnu en lille Epistel; Veiret er koldt, den ene Byge kommer paa den anden, Sommeren pakker strkt ind, og rmmer Leilighed for Vinteren. Jeg gaaer imidlertid og dovner, det vil sige jeg giver mig selv gode Dage, ligesom Manden der gav sin So Flesk og meente det kom igjen! - I Dag har jeg imidlertid ingen Lvfalds Ideer, det eneste Blad som falder er dette, som flyver til Kjbenhavn og hilser

kjrligst fra Broderen.

[Udskrift]

Frken Henriette Wulff.

Adr: Conferensraad Kock. Ny Kongensgade Kjbenhavn.

anbefales.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost