Dato: 22. september 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 165. Fra Henriette Wulff.

N 2.

Fredag Morgen d. 22. Sept: 1848.

I Gaar Aftes blev jeg behageligen overrasket ved en lille Epistel fra Dem, min kjre fortreffelige Andersen! Dette frste Brev De her seer N 1, var allerede paa Farten til Dem, men jeg kaldte det tilbage, for at tilfje dette, De seer Grunden deri, hvorfor jeg i flere Dage ikke har skrevet, nu faaer De to paa een Gang. Tusind Tak for det i Aftes, og for den magels dejlige Efterretning at Frken Bremer kommer hertil! Hvor det er herligt Andersen, hvor jeg glder mig til at see hende; for den Lykke faaer jeg jo nok! Hvem der nu var saa lykkelig at vre riig, at have et hyggeligt Huus og Hjem at kunde tilbyde hende, det er mit Svrmerie, hvor jeg skulde gjre hende det godt, det er jeg vis paa; men det er jo en reen vild Phantasie. En Bolig vrdig hende, veed jeg destovrre for jeblikket ikke, mange Planer og projecter lbe mig rundt i Hovedet, uden at antage nogen fast Skikkelse; jeg vil i Dag tale med en Ven jeg altid raadslaaer med, Prof: Abrahams, det er altid en Mand aux resources, som man siger. Jeg skal lade Otto M: forhre i Hotel Phnix, som De nsker, men det er jo tildeels undvendigt, da De i al Fald, drager ind i Chr's, til De selv har bestemt Noget, dersom vi Andre ikke har fundet et Vrdigt inden den Tid. Efter Deres Brev i Gaar Aftes, synes mig, vi kan haabe at De snart vil komme, De maae jo ogsaa endelig vre her for at tage mod Frk. Bremer! Skjndt Worsaae er borte, haaber jeg at hun bliver her saa lnge til han er her, og kan vise hende det gamle Danmark som De siger. Om Grimur formaaer saameget hos Himlen at den vil lade Skoven vre grn til hun kommer, veed jeg ikke, men da han er saa god en Fyr, saa tnker jeg det nok! Nu har man da ogsaa Thorvalsens Musum1993 at vise hende, skjndt ved Gud det egentlig ikke er til at glde sig over, at sige Skallen; men Kjrnen er jo guddommelig.

I Aften gaaer liden Kirsten med en Sndag paa Amager.1994 Jeg gaaer ikke, da jeg er strkt forkjlet, men den vil jo ofte blive given,1995 saa jeg nok tr haabe at have den Glde at gjre hendes Bekjendtskab! - Nu er det bestemt at Broder Chr: atter skal ligge ved Helsingr med sin gir, og vente paa les bons plaisirs du roi!1996 Om alle hundrede tusinde Udnvnelser og decorationer vil jeg Intet fortlle, De seer det jo Alt i Aviserne.

Men nu Farvel, kjreste Andersen, Tiden iler, dette maae afsted. Jeg hrer jo fra Dem, fr De er her selv, hvad Dag De kommer, vi lnges Alle som Een meget efter Dem, og Alle hilse som sagt. - Skjndt Lvet falder strkt, maae De

nu ingen Lvfalds-Tanker have, men vre let og ung i Sindet, som var det, det lyseste Foraar. Det kommer jo snart rundt igjen, naar frst de hvide Snee-Drenge har dandset lidt om os. Jeg glder mig saa umaadeligt til Foraaret, nsten ligesaa meget som til igjen at see

min gode broderlige Ven.

Je vous embrasse de tout mon coeur.

[Udskrift

]

Hr. H. C. Andersen

Ridder af flere Ordner

Glorup pr Nyborg

fr:

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost