Dato: 14. marts 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 14 Marts 1833.

Gode Jomfrue Hanck!

Dem skylder jeg frst og fremmest Brev. Kan De tilgive mig? Troe, det er sandelig ikke af Ligegyldighed eller af Mangel selv paa den almindelige Hflighed, men jeg har vret syg, sjle syg, saa jeg ikke engang kom til mine Venner her i Kjbenhavn, ja forsmte Komedien. Dersom jeg i denne Stemning havde skrevet var det blevet Klynkerie og jeg gad heller ikke, jeg gad slet intet. Men Grunden? Ja, til Kongens Fdselsdag skulde det afgjres om min Reise, i det mindste indstilles fra Ministeriet til Kongen, men frst i Dag (den 14 Marts) er dette skeet151 . Hver Ugedag haabede jeg at hre derom, og da jeg altid troede Tiden nr, udsatte jeg det med at skrive. Vil De ogsaa sige Deres gode Tante dette, derfor har hun intet Brev faaet, intet Svar paa hendes sidste venlige Linier152 ; idag kan jeg nu kun skrive et Brev og det bliver deres, kort maa det jo ikke vre, undskyld da at jeg jager det afsted. Deres Bedstemoers Kommission har jeg udrettet og sender her 5 Rdlr, den lille Overrest giver hun til min Moder, som jeg ogsaa her har ladet flge et Brev med til, De lader nok Deres Pige besrge det; Men nu til Reisen dens Udsigter og Forhaabninger! Hvor jeg lngtes! O, de sidste 6 Uger har vret 6 Aar, man har tiltalt mig Giften draabeviis, jeg har faaet at vide om hver ny Hindring. Tnk, der var nogle og 40 som sgte alle udmrkede Mennesker, kun en 10 Stykker kunde komme bort153 og de halve af disse havde alt bestemte Lfter fra forrige Aar. Collin, (Conferrentsraaden) var ikke lnger i Kommissionen, jeg havde altsaa ingen Talsmand, Eduard var for ung og ny der, til at have Indflydelse154 , jeg maatte altsaa vente alt af Ministerne Msting155 og Moltke156 , som jeg var fremmed for. Ja, det var deilige Udsigter! Endelig er det afgjort: "Jeg reiser!" men det skal nu frst til Kongen derfor maa De og Deres Familie for Guds Skyld ikke tale derom til Fremmede, thi Kongen kan jo forandre det, han pleier vel sjldent, men man har dog enkelte Exempler; derfor stille! Sidst i nste Maaned vilde jeg da afsted, over Hamborg og Paterborn til Kln, hvorfra jeg gjr Rhintouren til Stratsburg, derfra til Paris, hvor jeg bliver i 3 Maaneder, gaaer siden ind i Sweits, og over St. Bernhard til Genua. Er det ikke deiligt! Himmelsk! Hvad siger De og Tanten? I Viinhsten kommer jeg til Italien, besger Pisa og Florents og er Vinteren i Rom. I Foraaret reiser jeg til Neapel, saa er det frste Aar af min Reise forbi, jeg maa skrabe mig Penge sammen, thi jeg kan ikke reise for hvad jeg faaer; et halv Aar har jeg da endnu at tumle mig i og gaaer da i dette hjemad over Rom, Florents og Venedig. I Tyrol bliver jeg en Maaned og seer da hvad Vei jeg er nd til at tage hjemad, om Pengepungen strkker til, men i alle Tilflde seer jeg da enten Wien og Prag eller ogsaa Mnchen og Nrnberg! Gud, bare Kongen nu ingen Forandringer gjr. Tnk Dem hvilken Touer, hvilke Egne, hvilken Afvexling, o jeg tr ikke ret tnke mig den store Lykke, fr jeg er paa selve Stedet. Jeg skal da see Gletscherne og de stolte Alper, seile paa Middelhavet thi jeg vil til Ischia, maaskee til Sicilien. Men nu noget andet! igaar gik den nye Opera Klippemllen, det er smuk Musik, men Stykket selv er langtrukket. Der blev hysset. Min Opera Kenilworth er nu endelig antaget, Weyse har faaet den og begyndt. Min[e] to sammenhngende Vaudeviller 1) Spanierne i Odense og 2) "25 Aar derefter", ere begge indsendte157 , jeg haaber at de nok antages. I nste Uge skal ehlenschlgers Oversttelse af "Garck i Bristol"158 spilles, og strax efter kommer min Oversttelse: "Dronningen paa 16 Aar", som jeg skal sende Dem. Men nu lev vel nste Gang mere og nste igjen, med Guds Hjlp fra Paris ellers Stratsburg, hilse dem alle!

Hilsen fra Fru Lesse, hun holder srdeles af Dem! venskabeligst Digteren.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus