Dato: 14. oktober 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 14 October 1848

Kjre Ingemann!

Deres venlige Brev har gjort en stor Omvei over Fyen, for at komme til mig i Kjbenhavn, hvor jeg har vret allerede fjorten Dage. Jeg vilde saa gjerne, paa Hjemveien, have vret lidt i Sor, men jeg blev lngere paa Glorup, end jeg havde ventet; vi havde der stor Indqvartering af Svenske, vi vidste at de neppe blev lnge og jeg lovede at blive til de reiste, det trak imidlertid ud og netop da de tog afsted fik jeg et Brev fra Frken Bremer at hun havde stor Lngsel efter at see Danmark og at hun ikke vilde opstte det med at komme, men vilde alt i de frste Dage af October indtrffe, og hun bad mig vre sig lidt til Tjeneste, jeg bestemte mig da strax til at reise hjem, og uden Ophold paa / Veien; saaledes kom jeg til Kjbenhavn for en fjorten Dage siden og fik ikke seet Dem og Deres Kone i Sor, nu maa jeg bede Dem modtage mig venligt en anden Tid. Frken Bremer er imidlertid ikke kommet endnu, men derimod et Brev fra hende, at hun er i Skaane, og indtrffer frst i Slutningen af denne Maaned; hun vilde gjerne i Huset hos en elskvrdig Vertinde, hvor hun kunde have Kaffe, Thee, to Vrelser og, hvis det kunde skee, ogsaa Maden, men hvor finder jeg saadan en Vertinde, isr da hun vil have Bopl i Ugeviis for at prve; veed De eller Deres Kone Nogen; jeg har tnkt at det var bedst hun tog ind hos Lbels i Hotel royal , det er jo en net Kone, lidt dyrere bliver det vel der, end i et privat Huus, men saa er Beqvemmelighederne ogsaa flere. Frken Brmer sender Hilsener til Dem. Mit Ophold / i Fyen var hist behageligt; vi havde paa Glorup en srdeles vakker Oberst, syv otte Officerer, en Capitain, en Prst og en Lge, desuden 40 Musikanter og en stor Deel Menige. Det var alle prgtige Mennesker. Hver Dag havde vi Musik og Folk kom fra Omegnen og fyldte de lange Aleer. Hver Sndag var Gudstjeneste i Borggaarden; Regimentet marscherede ind med fuld Musik, stillede sig i Gaarden og afsang en Psalme; Prsten traadte ud paa den hie Steentrappe, der var belagt med et stort Teppe, derfra holdt han sin Prdiken. Det var hitideligt gribende, dog herligst var det at hre Soldaterne holde deres Morgen og Aftenandagt. - Paa den aabne Landevei stode de opstillede, en Underofficeer lste en kort Bn og nu sang de Alle, uden Musik en Psalme; jeg saae mange af vore gamle Bnder staae med blottede Hoveder og foldede Hnder, tt ved og tage Deel deri. - Om Aftenen spillede Musikanterne / Violin og saa dandsede Tyendet i Borgstuen; der var forstaaelse, en god Sd er lagt, bedre end om de havde gjort Svrd-Slag. Vi vare alle gjensidige bedrvede ved Skilsmissen! Det er deiligt at faae Mennesker kjre! - Jeg boer nu i Nyhavn paa Solsiden, det nst sidste Huus ude i Havnen, med en magels deilig Udsigt lige til Sverrig! jeg seer hele Christianshavn, hele Holmen over til Brsen og Maanen skinner i disse Aftener saa deiligt paa Vandet. Iaftes gik ehlenschlgers Kjartan og Gudrun, det er meget interessant, gjorde stor Lykke og Fru Heiberg var overordenlig herlig heri! Det er mrkelig hvilken Friskhed i Aanden den gamle ehlenschlger har! - Gld mig snart med et lille Brev. Nyhavn, Byens Side No 34. - Min Roman er kommet ud i London, men endnu veed jeg ikke mere, de trykke her allerede paa anden Deel, den faaer Navnet: De to Baronesser. Den kommer til Dem omtrent om fire Uger. Hils Deres kjre Kone, hils ehlenschlgers og glem ikke Deres trofaste hengivne.

H.C. Andersen

E.S. Grev Jellachichs staaer nu for Wien for at storme ls. Det er rdsomme Tider! -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 251-54)