Dato: 18. november 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 168. Fra Henriette Wulff.

Lverdag Formiddag [18.11.1848].

Gode Andersen, kjr Broder min!

Jeg har egentlig slet ingen anden Grund at skrive Dem til, end at jeg lnges efter at tale lidt med Dem, men da den er meget god, den Grund, er jeg her ved Skrivebordet, for iblandt Andet at sige Dem, at De var ret slem2005 ikke at vilde blive og spise i Gaar; De saae saa alvorlig ud, da De gik, at jeg blev gandske bedrvet, og trstede mig frst lidt, da Worsaa sagde, at De om Formiddagen havde vret i Perlehumeur, det var da en lille overgaaende Byge, men den gjorde mig dog ret ondt, da jeg saa gjerne seer Deres venlige oplivede Ansigt, og ikke det alvorlige sure De gik med i Gaar. Det var ogsaa ret uheldig for os, at den Dag De var her sidst, vare vi derovre paa Slottet, og [have] ellers siddet den hele Uge og ventet paa Dem, kommer De ikke snart, maaske i Morgen og tager Deres Kaffe her, at vi kan faae en rigtig lang Passiar, jeg veed saa lidt om hvad der er hndet Dem i de sidste Dage, og hvorledes det gaaer med Festen, der skylder Dem sin skjnneste Blomst,2006 pour parler poetiquement. - De maae rigtignok komme og see til mig i disse Dage, da min anden Broder Christian er paa Se og salten Vove, for at hente os en Krigsminister fra Als.2007 Jeg kommer fra i dette ejblik at fortlle en Neapolitaner om Dem, det var componisten Ricci,2008 det er en meget net Mand og ret vel instrueret. Dersom jeg nu ikke seer Dem i Morgen eller meget

snart, og De er meget

venlig mod Ssteren, saa troer jeg, at De har opdaget at De er det Prindsebarn vi talede om forleden, og fler det for strkt! Dog det haaber jeg ikke, thi om De stammede ned fra alverdens Konger, kunde jeg ikke holde af Dem som nu

De er langt meer end alle Konger tilhobe!

Good bye! my dearest brother, De kommer snart til os Alle her og til Deres

affectionate Sister Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost