Dato: 21. november 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenh: 21 Nov: 1848

Kjre Ven!

Det var en reen Aftale mellem os at fr efter den 14de November skulde intet tydsk Exemplar af "De to Baronesser" udkomme hos Dem, min hele Indtgt fra Engeland og mit Ord er sat derpaa; jeg er forvisset om at jeg har kunnet stole paa Dem, men desuagtet er jeg i jeblikket i en pinlig, ulykkelig, Stemning. Med det Nummer af "Telegraphen" der udkom den 10de November, flger en Prospectus med over Bger der ere udkomne hos Dem og i den staaer "De to Baronesser". - AItsaa den 10de allerede, maaskee tidligere kan denne Prospectus, der, som jeg er forvisset om, siger noget der ikke er, vre sendt til London, Bentley kan have faaet den, og om jeg ikke lider pekunirt Tab, paa Grund af hans Venskab for mig, kan han dog betvivle min Qrdholdenhed. Berolig mig med nste Post med Forsikring om, at De kan tydeliggjre, om det behves, at intet tydsk Exemplar er kommet ud fra Deres Huus fr efter den omtalte fjortende, skriv det til Hr Delbanco eller mig selv og ikke gjennem Telegraphen. - Her i Kjbenhavn er til Dato endnu Bogen ikke udkommet paa Dansk; Deres Anmldelse om den tydske, alt bemrket, dog denne Sag bliver her mindre mod det Betydeligere hvad Engeland angaaer. - Lev hjertelig vel og skriv snart til

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus