Dato: 30. november 1848
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 171. Fra Henriette Wulff.

Torsdag Kl 5. [30.11. 1848] .

Jeg har den hele Dag tnkt paa at skrive Dem til, men et lngere Brev end dette nu bliver, da Buddet venter, Meget havde jeg paa Hjerte, som jeg vilde tale med Dem om, thi det forekommer mig som laae der en Taage mellem os, dog den svinder vel, naar det en Dag bliver ret klart Soelskin hos Dem, thi Deres gamle ssterlige Veninde seer De rigtignok ofte, og i den senere Tid vel ofte gjennem en slig kunstig Taage, som Gud maae vide hvor kommer fra.

Men nu nok om det, De er mig dog altid min inderlig kjre Broder, om jeg end aldrig meer kan gjre eller vre Dem tilpads. - Penelli2016 staves saaledes. - Sndag skal Broder Chr: vre sejlklar for at bringe Grev Reventlaw til Vismar,2017 han gaaer ventelig tilbage til London. Deres Roman har hele Dagen ligget forseglet for at vandre til Dem, jeg har haft en stor Fornjelse ved at lse den, og Meget vilde jeg gjerne tale med Dem om deri. Angaaende Det

De lste for os i Gaar,2018 kan jeg ikke sige Dem med hvilken sand Glde jeg tnker paa at det vil fje en dejlig frisk Blomst til Deres Digterkrands!

Farvel kjre Andersen! Vr venlig og god, som De er i Grunden det bedste Menneske paa Jorden! Jeg lnges umaadelig efter at tale lidt langt og hyggeligt med Dem, og ret i Roe hre mere om hvad vi i Gaar saa flygtig blev gldet med. Kommer De ikke snart?

Deres uforandrede Sster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost