Dato: 6. december 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Ludvig Heiberg
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 6 December 1848.

Kjre Professor Heiberg!

De forestiller Dem neppe, hvormeget De og Deres have gldet mig og gjort mig vel ved den hjertelige, venskabelige Modtagelse i Mandags. Siig Deres Moder og Deres Kone, hvorledes jeg ret af Hjertet takker dem og holder af dem begge To. Gid jeg ved tilkommende Arbeider maa voxe lidt fast derinde i Deres Hjem!

De kjender ikke mine tidligere Romaner; af disse er, som De veed, Improvisatoren den, der er gaaet over til de fleste Lande, - man har endogsaa beret mig med at optage den i Standard Novels. Hvilke Mangler der imidlertid er ved Bogen, fler Ingen bedre end jeg; dog, det, der har baaret den frem, og som maaskee i Aaringer vil holde den oppe, er den friske og troe Skildring af Italien og dets Folkeliv; dersom De heri bliver enig med mig, vil jeg vre meget glad; Bogen [1. del: Brev, 2. del: Brev] , den maa da selv bestemme Dem til, om De lser den ud. En Plads faaer den i Deres Stue, og altid vil den sige Dem, hvor hit jeg skatter Deres Dom, og hvor inderligt jeg fra dette ieblik nsker at vise Dem og Deres mit hengivne Sind.

H.C. Andersen.

Tekst fra: Breve og Aktstykker vedrrende Johan Ludvig Heiberg