Dato: 2. april 1833
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Corvetten diana d 2d April 1833

Kjre Ven!

De skal dog see at Deres Venner, der ere fravrende ogsaa tnker paa Dem denne Dag! En lang Gratulations Tale vil jeg ikke holde, De veed ligesaagodt uden den hvor godt jeg nsker Dem det. Men De maa undskylde at jeg nu frst besvarer Deres sidste Brev; men jeg har bestandig vret i Travlhed, og netop havt saa meget Tid at jeg kunde skrive til Moder at jeg lever endnu, og lever godt. - Jeg kan egentlig ikke ngte, at da jeg modtog Deres Brev, og lste den sidste Side, blev jeg lidt lang om Nbet, men det varede ikke lnge, fr jeg tog min Fornuft fangen. Jeg har skrevet det for at fornie mig selv, og kunde jeg fornie andre med det samme, var det godt; men vil de ikke have det kan de saamn lade vre! Kanskee det var meget godt; kanskee jeg var bleven pebet ud iaften, dersom de havde antaget det. Min Tak for Deres Maaneder; De forniede mig oprigtigt, Isr er der nogle af dem, jeg gir uhyre af, eller rettere noget i hver. De ere det af Dem, hvori jeg har beundret Dem meest; og jeg troer ogsaa det, hvori jeg har fundet Dem elskvrdigst. - Det var ret, gir kun dygtigt Nar af Theaterdirectionen, det fortiener det fuldkommen, og jeg har heller just ikke meget tilovers for den. - Jo flere Dask den kan faae, jo bedre er det. Isr er jeg gal paa den Kirstein, det maae vre et Afskum. -

Man hvad er det, kire Andersen, skal jeg ikke see Dem i 2 Aar fra Dato. - Men Mnchen, Tyrol, Schweitz, Paris, Rom, Neapel, Florentz og Wien maae rigtignok have lidt mere tiltrkkende end det taagede Kibenhavn. - Men jeg synes der er saa forskrkkelig lnge til Marts 1835 og saa bliver det vist frst September 35 eller Martz 36; Dog De har ret, jo mere jo bedre. Jeg vilde nske at De maatte mde mig paa Paris's Gader. Umueligt var det jo ikke. - Jeg haaber at De vil vre ligesaagod ved mig i Paris og Rom, som De har vret medens jeg har vret herude; og lade mig hre lidt fra Dem; men saa er der vel saamange der skal nyde godt af Dem, at der kun kan falde lidt af til mig. Dog ogsaa det lidt vil jeg vre forniet med. - Jeg vil ikke fortlle Dem noget om mit Leben und Weben herude; da det egentlig ikke er meget interessant, for andet end for ieblikket. Jeg er forresten den Gamle, ligesom jeg var fr; ikke vrre, haaber jeg, og bedre veed jeg ikke. - Hils Collins fra mig, dog nei, lad det heller vre, men andre af vores flleds Bekiendtere, som kunde sige lidt om Dem; men det er vel ikke mange. Lev nu vel paa Deres store Tour, og kom tilbage ligesom De var da jeg forlod [Dem]; jeg nsker Dem ikke anderledes; Naturlighed er dog det bedste; det kan jeg forstaae; Jeg er for dum til at indlade mig paa kunstlede Spidsfindigheder. Jeg skal hilse Dem fra Smidth. - Broderen har jeg ikke seet i lang Tid. - Tnk paa Deres oprigtige

Ven

Christian Wulff.

[Udskrift:] S:T: Hr. H:C. Andersen i Kibenhavn

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter