Dato: 16. december 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjb: 16 December 1848.

Min kjre ssterlige Veninde!

I Dag, efter Theater-Prven, kom jeg hjem Klokken tre og fandt Deres kjrkomne Brev, tak derfor! hvad Indbydelsen til Middag angaaer, da har jeg allerede tidligere taget mod een hos Agent Ludvig Zinn,2020 siig Deres Sster det og tak hende! Var det ikke saa seent paa Dagen, som det er, da havde jeg selv bragt mundtlig Beskeed, det vilde have gldet mig inderligt, en Gang at trffe Dem hjemme, hvilket jo hrer til denne Verdens Umueligheder. Frken Cold har jeg i Dag staaet i Snavset med og baaret paa Taage, Gud veed hvor mange Centner, Himlen tildeelte os hver! tryk hendes Haand fra mig og nik venlig til den elskvrdige Oldtids, bevarer! Deres Svoger sagde forleden, at jeg gjorde forlidt af hans Kone og for meget af Dem; - det var nydeligt sagt af ham - bed hans elskvrdige Kone kysse ham. Hils Broderen og Snnerne og er den nydelige Broderkone2021 der da - neier De! og nu Lev vel! vi sees paa Mandag i Leiren.

Piben lyder -!2022 der med aabnes Festen fra min Side, det var mrkelig om jeg engang skulde vre forud for Publicum. Vil De friske lidt op Interessen for Frken Brmer!2023 - En behagelig Aften.

Deres meget elskvrdige, jeg mener rbdige Brorlille.

[Udskrift]

Frken Henriette Wulff

hos Conferensraad Kocks Ny Kongensgade.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus