Dato: 19. december 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenh: 19 December 1848

Kjre Ven!

iaftes var det "hundredaars Festen"; mit lille Forspil gjorde et dybt Indtryk paa Folk, fik stort Bifald, ja ved Slutningen et to Gange stormende Aplaus! Nu gad jeg vi[d]st hvorledes vore Blade vil tage det, de have forud vret saa skrkkeligt kritiske mod hele Fest-Arangement et. - De vil ved at lse Forspillet see hvorvidt det passer Som Feulleton Artikkel, i ethvert Tilflde kan De jo pille lidt ud deraf. Gjr hvad der synes rigtigst. Og nu har jeg da igjen Frihed, aandelig Frihed til at arbeide for Dem og De skal hre fra mig. Frken Bremer er kommet hertil og bliver her hele Vinteren. - Gldelig Juul i Deres Hjem! Tak for det gamle Aar! Lad mig hre lidt om Baronesserne, jeg mener Deres egen Dom; her hjemme har jeg stor Erkjendelse fra alle Dygtige og Reitzel siger Bogen gaaer fortrffeligt af.

Deres hengivne Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus