Dato: 11. januar 1849
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 174. Fra Henriette Wulff.

Torsdag Morgen [11.1.49].

Nu er det altfor lnge siden jeg enten saae Dem eller hrte Noget fra Dem, kjre Broderlil, og lnges saameget derefter, at jeg skriver disse Linier for at hudske Dem paa os. Ogsaa har jeg lngtes alvorligen efter at takke Dem for sidst, De var saa magels elskvrdig, De lste Deres Eventyr herligere end nogensinde, De rde Skoe greb mig for sin hje poetiske Skjnhed, jeg har aldrig saaledes flt, hvormeget dejligt der laae i den.

Vil De hilse Frken Bremer2025) fra mig, og sige hende, at saasnart jeg faaer fat paa en rigtig islandsk Islnder, kommer jeg til hende med ham; hun nsker nemlig at lse lidt Islandsk i Vinter, og nu taler Hr Worsaae med Een som Grimur anbefalede mig fr han rejste; jeg lnges efter at faae det arrangeret for at have en Anledning til at gaae til hende; jeg fler ret Sympathi for hende! Hvordan brer De den Kulde?2027) Jeg er stivfrossen paa Sind og Skind; Sindet ter dog op kan jeg mrke ved at tale med min gode Ven! Kommer De snart herop? Er De ikke gandske rask, saa lad mig det vide, saa kommer vi til Dem, og bade os i Deres Soelskin, i dobbelt Betydning.

Farvel kjre gode Andersen, siig dog Budet om De er rask, og lad os snart

see Dem, for at kunde for 100,000de Gang sige Dem hvor meget vi holde af Dem og hvor virkelig jeg er

Deres troe Sster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost