Dato: 16. januar 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 16 Januar 1848 [c: 1849]

Kjre Ven!

Da jeg iforgaars var hos Frken Bremer, og jeg sagde hende at Indledningen til hendes sidste Roman var sendt Dem, og at De rimeligviis optog den i "Telegraphen", beklagede hun, at der i samme Indledning, et Sted, var noget mangelfuldt, der hvor hun talte om dansk Litteraturs Indvirkning i Sverrige og at hun var tilsinds, naar der kom et nyt Oplag paa Svensk, hun da vilde tilfie det der, men at hun nskede at dersom De benyttede "Indledningen", De da strax vilde tage med dette Manglende, give denne Rettelse, og at Overstteren af hendes Bog, saaledes allerede kunde faae det. - Imorges fik jeg den lille Tilstning, som jeg sender Dem i hendes egen Haandskrift; jeg synes at De kunde med lidt andre Typper, end de i det hele Stykke, fremhve det og da i en Note tilfie f Ex. "Af Forfatterinden, der tilfldig erfarede at Indledningen til hendes sidste Roman vilde i tydsk Oversttelse blive optaget i Telegraphen, har Udgiveren godhedsfuld modtaget det her fremhvede Stykke, som Forfatterinden, for fuldstndigheds Skyld vil tilfie, i den tilkommende ny svenske Udgave, og som hun nskede at muelige Oversttere allerede strax optog!"

- Kan De, Kjre Ven, udtrykke det kortere og tydeligere, da overlader jeg det til Dem, men Meningen har jeg givet.

Jeg har skrevet for Dem en Anmldelse af Bogen, basseret lidt paa den tidligere" Syskonlifvet", i denne Uge f aaer Delbanko den.

De har dog vret saa god at sende Frken Ahlewardt et Exemplar af Baronesserne; jeg nskede ogsaa at P. L. Mller, fra mig, fik et Exemplar, samt mange venlige Hilsener; han har altid viist mig Venlighed og Retfrdighed, og hvad godt han i Hjemmet har sagt om mig Som Digter, da andre Folk ikke vilde, eller ikke turde, haaber jeg han engang ogsaa skal faae Retfrdighed for.

Venlige Hilsener til Deres Kone.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus