Dato: 20. januar 1849
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 175. Fra Henriette Wulff.

Lverdag Formiddag [20.1.49].

Kjre Broderlil!

Her sender jeg Dem tilbage den nye Barselstue2028 med tusind Tak for al Deres Uleilighed. Efter at have lst den kan jeg umulig troe den er af Dem, skyndt jeg gjenkjender flere smaa Trk, som jeg veed er passeret Dem selv og Venner, men jeg faaer ikke i mit Hoved at De

har skrevet den, knap om De sagde mig det med tydelige Ord. Det er vist en god Comedie og Hovedideen er heldig, saa kan jeg dog aldrig troe at De saaledes har Kundet rette Deres Genie Deres Ejendommelighed efter jeblikkets flygtige Smag, dog jeg forstaaer mig jo slet ikke paa den Slags Theater-Stykker, De veed de falde ikke i min Smag; men derfor troer jeg gjerne at den er gandske fortreffelig.

De kan troe det gjorde mig ret ondt ej at vre hjemme i Gaar da De var her, jeg lnges rigtig meget efter Dem, isr da jeg hrer at De hvrken er gandske rask eller gandske tilfreds. Kommer De snart gode lille Andersen, fortreffelige Digter! Jeg er i et straalende humeur i Dag, jeg kommer fra Frk. Bremer, som jeg kan saa uhyre godt lide; paa Mandag begynder vi samlede med vores Islnder.2029 Apropos Islnder, har jeg mange Hilsner fra Grimur, fra hvem jeg har haft Brev; har De ikke noget Smukt jeg skal sige ham fra Dem?

Nu Farvel kjre gode Andersen. Vr dog glad i Dag, Solen skinner jo saa dejligt,2030 og skind De snart, ret snart

selv, som en Soel paa Deres altid den samme

Sster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost