Dato: 22. april 1833
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

51. Fra E. Collin.

Kl. 12. Mandag d. 22 April 1833.

Kjre Ven! jeg fik pludselig den Idee, at det kunde fornie Dem at faae et Brev fra mig, fr De naaede Hamborg og frend De kunde vente noget Brev. Hvad har jeg at skrive Dem? Intet! Jeg kan i dette ieblik ikke samle mine Tanker; troe mig, jeg er inderlig bedrvet ved Deres Afreise, jeg vil savne Dem forskrkkelig meget, jeg vil savne, at jeg ikke mere seer Dem, som sdvanlige komme jevnlig op paa mit Kammer og snakke med mig, jeg Vil om Tirsdagen savne Dem ved Deres Plads ved Bordet; dog, jeg veed det, Deres Savn maa vre strre, thi De er ene; men, saa sandt som det er en Trst at vide, at man har Venner hjemme, der tnke paa En, saa sandt har De denne Trst, thi vi ville bestandig mindes Dem med Kjrlighed. Lev vel, min kjre, kjre Ven! Gud lade os see hinanden glade og forniede om 2 Aar.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin