Dato: April 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 178. Fra H. C. Andersen. 2034

Torsdag Kl 4 [April 1849?]

Der kommeer vel Tider et Sted hvor De vil forstaae mig, som jeg forstaar Dem i Deres varme Sind for vort flleds kjre Fdreland. Hver Blomst har sit

Blad, de holde lige fast paa samme Jordbund! - En venlig kjrlig Hilsen. Jeg har to Gange dybt bedrvet sgt til Dem og er saaret gaaet bort, Feilen er maaskee min, tilgiv! Hils de kjre!

Broderen.

[ Udskrift]

Til Frken H. Wulff

hos Conferensraad Kocks

Tekst fra: H.C. Andersens Hus